Avelslista W1, hanar

Nedanstående hundar fyller, av klubben ställda, krav för valphänvisning. Lista W1:

Hundägaren skall vara medlem i Svenska Weimaranerklubben.

Ägare kan välja att avstå från att ha sin hund på listan. Det åligger hundägaren alternativt uppfödare till hunden att anmäla önskemål om att hund ska placeras på listan.

Individen skall vara vid liv.

HD-fri.

Hunden skall vara jaktprovsmeriterad. Individen bör då uppvisa egenskapsvärden som är lika bra som, eller bättre än, medelvärdet för rasen avseende minst fyra av egenskaperna: fart, vidd, reviering, följsamhet och vattenpassion.

Utställningsmeriterad med minst 2 pris ukl/jkl/ökl.

Rastypisk mentalitet; godkänd mentalbeskrivning för listan är SVKs, SBKs, SWeiKs samt beskrivningar av certifierade jakthundsinstruktörer. Gäller hundar födda efter 2003-12-31, övriga hundar inget krav på mentalbeskrivning.

Hanhund såväl som tik skall inte ha överskridit 5%-regeln.

Utländska hundar: Individen är jaktprovsmeriterad i annat land, med prisvalör som motsvarar det svenska kravet. För jaktprovsmeritering i hemlandet Tyskland gäller att hunden ska uppfylla kraven för avelsgodkännande där. Hänsyn tas till hundens hemlands provbestämmelser/regelverk.

 • Fresh Lemon Alive Silver
 • Grey Shaheen Levant Sparrowhawk
 • Greyberry’s Facán
 • Jerikogårdens Time for A Change
 • Meander Don Corleone
 • Scuba’s Kilbeggan
 • Scuba’s Mannochmor
 • Snaiper’s Luke
 • Strong Souls Big Ben
 • The Bee’s Knees Fala Love’a
 • Woksebs Thienot