Avelslista W3

Weimaraner som tidigare fyllt av klubben ställda, krav för valphänvisning.

På denna lista finns:

  • hundar som före 2010-01-01 fyllt krav för valpförmedling enligt W2
  • hundar som fyllt 5%-kvoten för avel i Sverige (5%-kvoten är idag, april 2009, 25 individer vilket motsvarar ungefär 3 kullar.)
  • Hunden har inte (eller har behandlats för) någon ärftlig sjukdom / funktionshinder.

Observera att för hund som har lämnat avkommor utom Sverige, finns även dessa kullar noterade nedan. Födelselandet är då inom parentes. Avkommor/kullar utom Sverige påverkar dock inte vår 5%-regel. Ovanstående hundar kan rekommenderas för avel utomlands.

[sniplet W3-hundar]