RAS – rasspecifik avelsstrategi

Rasspecifik avelsstrategi är fastställd av SKK den 12 mars 2014 och finns publicerad här, hos SKK.