SKK HundData & AvelsData

SKK HundData

Här finner du information om hundar, såsom:

  • – titlar,
  • – ägare,
  • – veterinärbesiktningar,
  • – resultat från prov och utställning,
  • – uppfödare,
  • – kullsyskon
  • – stamtavla.

SKK AvelsData

Här får du:

  • – information om samtliga svenskregistrerade hundar födda 1990 eller senare, inkl avkommestatistik,
  • – möjlighet att göra provparning där inavelsgraden beräknas,
  • – rasstatistik baserad på födelseår för svenskfödda hundar födda 1990 eller senare.

För att kunna använda SKK AvelsData måste du registrera ett konto hos SKK.

Dessutom måste du använda Microsofts webb-läsare Internet Explorer, SKK utesluter dessvärre alla övriga.