Jaktprov

Anmälan till prov

Anmälan ska vara jaktprovsekreteraren, jaktprov@weimaranerklubben.se,  tillhanda senast 4 veckor innan provhelgen och då ska avgiften också vara inbetald till klubbens Swish 123 321 7635 eller till bankgiro 5627-2552. 


Vad tittar domaren på under ett fältprov? Så här säger Anders Beskow och Nicke Niklasson i WeimaranerNytt, mars 2009:

Vi ser på, och bedömer i första hand, helheten – hur jagar hunden och föraren under hela provet?

Mindre brister och/eller fel ska vi bortse från, men upprepade brister och/eller fel belastar givetvis ekipaget.

Det är närapå omöjligt att berätta, eller i skrift förklara, vad som krävs för att få den för rasen bästa egenskapssiffran då varje prov, varje mark, varje släpp och varje individ/hund är unik.

Fart, Vidd och Reviering är avgörande egenskaper för bra siffror och hög prisvalör. För att få bra siffror i dessa egenskaper krävs att hunden håller en, för den mark vi jagar på, anpassad och jämn fart i bra galopp med en korrekt buren nos och ”får med sig hela marken” genom att jaga anpassat i vidd (helst ”kant i kant”) samt revierar (använder vinden) på ett korrekt sätt i förhållande till vindstyrkan – HELA DAGEN!

Här nedan ser ni protokollet som vi stödjer oss på.

Om ni är på prov och har frågor om kritiken – Tveka inte att fråga!

EGENSKAPSBESKRIVNING

FART STÅND
 • 5 Mycket hög fart i snabb galopp
 • 4 Hög fart i vägvinnande galopp
 • 3 Måttlig fart i galopp
 • 2 Långsam fart i galopp
 • 1 Mycket låg fart, travtendenser
 • 0 Ingen registrering
 • 4 Fast stånd
 • 3 Ostadigt stånd, glider mot viltet vilket ofta leder till stöt
 • 2 Kortvarigt stånd, inväntar ej föraren utan reser själv
 • 1 Står ej för vilt, kör upp själv
 • 0 Ingen registrering
VIDD AVANCE
 • 5 Mycket stor vidd. Jagar stundom utanför jaktterrängen
 • 4 Stor vidd, täcker jaktterrängen väl
 • 3 Medelstor vidd, täcker ej jaktterrängen helt
 • 2 Liten vidd, täcker ej jaktterrängen
 • 1 Obefintlig vidd, söker ej ut
 • 0 Ingen registrering
 • 5 Mycket kraftig avance, hård resning
 • 4 Villig avance, resning direkt på order
 • 3 Försiktig, smygande avance
 • 2 Ovillig avance, kräver upprepade kommandon
 • 1 Ingen avance trots upprepade kommandon
 • 0 Ingen registrering
REVIERING VATTENPASSION
 • 4 Utmärkt reviering, utnyttjar vind och terräng väl
 • 3 God reviering, utnyttjar vind och terräng tillfredställande
 • 2 Godtagbar reviering, utnyttjar ej vind och terräng tillfredställande
 • 1 Ej godtagbar reviering, dåligt anpassat eller planlöst sök
 • 0 Ingen registrering
 • 5 Kastar sig handlöst i vattnet
 • 4 Snabbt i vattnet utan att kasta sig i
 • 3 Långsamt i vattnet men utan tvekan
 • 2 Ovillig, trög efter upprepade kommandon
 • 1 Vill ej gå i vattnet
 • 0 Ingen registrering
SEKUNDERING SIMTEKNIK
 • 3 Spontan, respekterar utan förarstöd
 • 2 Sekunderar ej men stör ej partnern
 • 1 Stjäl ståndet för partnern
 • 0 Ingen registrering
 • 3 Vågrät, rygglinjen parallellt med vattenytan
 • 2 Upprest, bakdelen märkbart under vattenytan
 • 1 Står upprätt och trampar vatten
 • 0 Ingen registrering
RAPPORTERING SPÅRTEKNIK
 • 2 Spontan utan förarpåverkan
 • 1 Inkallning, avlockning från stånd när hunden är ur synhåll
 • 0 Ingen registrering
 • 5 Hetsigt spårarbete vilket ofta leder till tappter
 • 4 Snabbt spårarbete i god kontakt med spåret
 • 3 Måttlig men för uppgiften godtagbar fart
 • 2 Långsam fart, tveksam ur effektivitetssynpunkt
 • 1 Spårar ej, ovilja eller bristande intresse att spåra
 • 0 Ingen registrering
FÖLJSAMHET/SAMARBETE
 • 5 Osjälvständig, kräver mycket förarstöd
 • 4 Mycket uppmärksam, kräver inget förarstöd
 • 3 Uppmärksam, tillfredställande förarkontakt
 • 2 Mindre uppmärksam, otillfredställande förarkontakt
 • 1 Dålig uppmärksamhet, ingen förarkontakt
 • 0 Ingen registrering
 
VÄDER VIND
 • 5 Snötäckt mark och/eller snöväder
 • 4 Ihållande regn, eventuellt snöblandat
 • 3 Huvudsakligen lätt regn
 • 2 Gråväder
 • 1 Mestadels soligt och varmt
 • 3 Huvudsakligen vindstilla
 • 2 Svag till måttlig men stabil vind
 • Kraftig ihållande vind

Provresultat

Resultat- och egenskapssiffror från genomförda prov presenteras här: SKF.  Notera att detta register inte ännu är komplett utan uppdateras allteftersom. Längst ned på sidan finns ett register med bokstäver. När du ska söka en hund – Klicka på första bokstaven i hundens registrerade namn.

Många resultat hittar du även på Svenska Kennelklubens HUNDDATA.