Medlemskap i Svenska Weimaranerklubben 2020

Medlemskapet löper kalenderårsvis. Som medlem är du även medlem i Specialklubben för Kontinentala Fågelhundar (SKF) genom ett kopplat medlemskap.

Som medlem har du rösträtt på både SWeiKs och SKFs årsmöten, rätt att starta på utställningar och prov som genomförs av SWeiK, SKF eller någon av de övriga rasklubbarna inom SKF.

Du har naturligtvis rätt att delta i alla andra aktiviteter som SWeiK anordnar, exempelvis Weimaranerlägret på våren, och att få klubbtidningen WeimaranerNytt samt i övrigt ta del av den service som rasklubben ger.

Medlemsavgifter 2020

 • Huvudmedlem: 350 kr / år
 • Familjemedlem: 50 kr / år

Var du medlem i SWeiK 2018 eller 2019?

Inbetalningsavi kommer med posten senast 8/2, du ska alltså inte ansöka på nytt via webben.

Vill du bli medlem i Svenska Weimaranerklubben? Så trevligt!

 • För att bli fullbetalande medlem, klicka här >>>
  Du kan då betala ditt medlemskap direkt via webben, och få ditt medlemskort via e-post.

 • För att bli familjemedlem, klicka här >>>
  Om någon i din familj redan är fullbetalande medlem i klubben kan du välja att lösa familjemedlemskap. Familjemedlemskap kan endast lösas för omyndiga barn eller personer folkbokförda på samma adress som huvudmedlem. Följ länken, klicka på Ras-och specialklubbar, välj Weimaraner, Svenska Weimaranerklubben, och klicka i familjemedlemskap.

 • Adressändring eller hantera ditt medlemskap, klicka här >>>

 • Uppfödare, bjud dina valpköpare på första årets medlemskap i Svenska Weimaranerklubben,
  50% rabatt på medlemskapet, klicka här >>>

Frågor angående medlemskap?

Om du har frågor om medlemskap ber vi dig kontakta SKKs medlemsavdelning.

Telefon: 08-795 30 50
E-post: medlem@skk.se

Vanliga frågor och svar

Bland annat information om betalsätt och medlemskort: www.skk.se/medlem-fragor-och-svar