Valpförmedling

Rasstandard

Rasbeskrivningen hos FCI är på engelska, du kan hämta den här.

Avelsråd

Pernilla Ryberg Älviksholm, 66195 Värmlands Nysäter, 0703-10 73 57