Anvisningar

Här följer SKFs anvisningar. Observera även SWeiKs kommentarer nederst på sidan!


Särskilt prov

Särskilt prov innebär att provdeltagarna själva anskaffar provmark. Vid provet ska minst 3 hundar och minst 2 förare deltaga. För provets riktiga genomförande och anordnande ansvarar den arrangerande rasklubben.

Provmark

Medlem som disponerar lämplig provmark kan ansöka om särskilt prov till rasklubb. Rasklubb ska senast fem helgfria arbetsdagar före provet till av SKF utsedd jaktprovsansvarig meddela tid, plats samt provledare och domare för provet.

Klasser

Särskilt prov kan anordnas i unghundsklass, öppenklass och elitklass.

Anmälan

Anmälan sker på av klubben fastställt sätt till rasklubben. Deltagande hund ska vara anmäld senast tre dagar före startdag.

Ekonomiska förehavanden

Rasklubbens anmälningsavgift kommer att vara upplagt i SKK Start när det särskilda provet läggs upp av klubbens jaktprovsansvarige,  övriga kostnader, som provet förorsakar handhas av provledaren. Provledaren sköter betalning av ersättning till domare och övriga funktionärer. Denne sköter även betalning av ev. ersättning till markägare. Anmälningsavgiften bestäms av rasklubbens styrelse, se nedan;

Prov i eftersöksgrenar 200kr

Fält/Skog/Fjällprov 100kr

Viltspårsprov 150kr

Resultatlistor

Provledaren är ansvarig för att resultatlistor upprättas, ifylles och undertecknas av domare och provledare.


Kommentarer från SWeiK

Ansökan om att anordna särskilt prov
”Rasklubb ska senast fem helgfria arbetsdagar före provet till av SKF utsedd jaktprovsansvarig meddela tid, plats samt provledare och domare för provet.”

Med det menas att SWeiK ska meddela SKF senast fem helgfria arbetsdagar före provet. Du som önskar arrangera prov ska alltså i god tid före den tidpunkten lämna ansökan till SWeiK.

Ladda ner blankett för ansökan här. Skicka den sedan ifylld till jaktprov@weimaranerklubben.se

Ansökan skall innehålla uppgifter om datum, tid, plats, arrangör, domare, provledare, om ansökan avser prov i eftersöksgrenar eller fält/fjäll/skog, vilka klasser som skall arrangeras samt om det finns platser kvar på provet.

Förberedelser inför särskilt prov
Jaktprovsansvarig i SWeiK har listor över de provledare och domare som är knutna till oss och som du kan kontakta om du vill arrangera ett särskilt prov: 

jaktprov@weimaranerklubben.se

Var beredd på att stå för alla kostnader avseende resa, boende och mat för provledare och domare i samband med provet. Den provledare du bokar vet hur provet skall genomföras och redovisas till SWeiK och SKF.

Tänk också på att särskilt prov inte får anordnas en dag som någon SKF-klubb arrangerar ordinarie prov, om det ligger inom en radie av 30 mil från provplatsen.

Ekonomi
Aktuella avgifter till SWeiK vid särskilda prov;

Eftersöksgrenar 200kr

Fält/Skog/Fjällprov 100kr

Viltspårsprov 150kr

Prislistor (=Resultatlistor)
Resultatlistor skall även skickas till web@weimaranerklubben för publicering på hemsidan.