Pristagare

2002
1. Kennel Woksebs, 69,29 (totalt 485 p / 7 individer)
2. Classic Dream’s Kennel, 60 (totalt 240 p / 4 individer)
3. Kennel Mimmtrix, 57,87 (totalt 405 p / 7 individer)

2003
1. Kennel Woksebs, 88,33 (totalt 265 p / 3 individer)
2. Classic Dream’s Kennel, 86,66 (totalt 260 / 3 individer)
3. Kennel Mimmtrix, 85 (totalt 255 / 3 individer)
4. Scuba’s Kennel, 41,66 (totalt 125 / 3 individer)

2004
1. Scuba’s Kennel, 285 p
2. Kennel Woksebs, 265 p
3. Classic Dream´s Kennel, 230 p
4. Kennel Mimmtrix, 210 p

2005
1. Kennel Woksebs, 375 p/3= 125
2. Scuba’s Kennel, 325 p/3= 108
3. Kennel Mimmtrix, 210 p/3= 70

2006
1. Scuba’s Kennel, 380 p/3= 126,67
2. Woksebs Kennel, 355 p/3= 118,33
3. Classic Dream’s Kennel, 280 p/3= 93,33
4. Wellieson Kennel, 265 p/3= 88,33
5. Jerikogårdens Kennel, 250 p/3= 83,33
6. Yellow Eye’s Kennel, 175 p/3= 58,33

2007
1. Classic Dream’s Kennel 360/3 = 120,00 p
2. Wellieson Kennel 345/3 = 115,00 p
3. Scuba’s Kennel 295/3 = 98,33 p
4. Woksebs Kennel 220/3 = 73,30 p
5. Yellow Eye’s Kennel 170/3 = 56,60 p

2008
1. Wellieson kennel 350p/3 = 116,66
2. Scuba’s kennel 325p/3 = 108,33
3. Woksebs kennel 325p/3 = 108,33
4. Classic Dream’s kennel 305p/3 = 101,66
5. Lockfågelns kennel 155p/3 = 51,66

2009
1. Scuba’s kennel 520p

2010
1. Classic Dream’s kennel 570p/3 = 190
2. Scuba’s kennel 520p/3 = 173,33
3. Lockfågelns kennel 150p/3 = 50

2011
1. Classic Dream’s kennel 745/3 = 248,33
2. Lockfågelns kennel 490/3 = 163,33
3. Yellow Eye’s kennel 320/3 = 106.66

2012
1. Classic Dream’s kennel 635/3 = 211,66
2. Wellieson kennel 305/3= 101,66
3. Yellow Eye’s kennel 290/3 = 96,66

2013
1. Classic Dream’s kennel 335p/3 = 111,66

2014
1. Classic Dream’s kennel 510p

2015
1. Classic Dream’s kennel  490/3 = 163,33p
2. Jerikogården 240/3 = 80 p

2016
1. Classic Dream’s 360/3 = 120 p
2. Jerikogården 230/3 = 76,66 p

2017
1. Jerikogården 240 / 3 = 80 p

2018
Inga ansökningar

2019
Inga ansökningar

2020
Inga ansökningar

2021
Inga ansökningar

Statuter för årets bruksuppfödare

Vandringspriset, en stentavla, är instiftat av SWeiK år 2002. Priset är skänkt till SWeiK 1999 av Herr och Fru Giesemann, Tyskland.

Priset tilldelas den uppfödare med högsta poängsnitt per individ (enl nedan) som har haft flest valpar/avkommor som har startat på jaktprov och fått pris.De hundar som får räknas in i priset skall dessutom någon gång fått lägst kvalitetsbedömningen ”Good” på officiell utställning samt ha genomfört Viltspårprov i anlagsklass med godkänt resultat. Endast ett resultat per hund får räknas av samtliga prov. Såväl jaktprovsmeriten som erhållet championat och klubbmästartitel måste vara tagen på prov under kalenderåret, d v s från 1/1 – 31/12. Samtliga resultat skall vara tagna i Sverige.

Priset är ständigt vandrande. Priset utdelas på Svenska Weimaranerklubbens årsmöte. Priset får endast utdelas till uppfödare som är medlemmar i Svenska Weimaranerklubben.

Det åligger uppfödaren/ägarna att redovisa resultat till Svenska Weimaranerklubben.

Vinnande uppfödare ansvarar för att VP finns tillgängligt vid nästkommande årsmöte.

Poängen räknas enligt tabell nedan.  Den totala summan divideras på antalet redovisade hundar.För att ansöka om priset skall resultat från minst 3 hundar från varje uppfödare som önskar delta räknas in.

  Pris Unghundsklass Öppenklass Elitklass
Jaktprov 1:a + Hp 80 p 100 p 150 p
  1:a 60 p 80 p 130 p
  2:a 40 p 60 p 110 p
  3:e 20 p 40 p 90 p
         
Dessutom tillkommer
poäng för championat mm:
JCH 60 p    
  UCH 40 p    
  VCH 20 p    
  Klubbmästartitel 30 p