Pristagare

2023
1. Snaiper’s = 410/3 = 136,66 p

2022
1. Snaiper’s = 410/3 = 136,66 p

2021
Inga ansökningar

2020
Inga ansökningar

2019
Inga ansökningar

2018
Inga ansökningar

2017
1. Jerikogården 240 / 3 = 80 p

2016
1. Classic Dream’s 360/3 = 120 p
2. Jerikogården 230/3 = 76,66 p

2015
1. Classic Dream’s 490/3 = 163,33p
2. Jerikogården 240/3 = 80 p

2014
1. Classic Dream’s 510p

2013
1. Classic Dream’s 335p/3 = 111,66

2012
1. Classic Dream’s 635/3 = 211,66
2. Wellieson 305/3= 101,66
3. Yellow Eye’s 290/3 = 96,66

2011
1. Classic Dream’s 745/3 = 248,33
2. Lockfågelns 490/3 = 163,33
3. Yellow Eye’s 320/3 = 106.66

2010
1. Classic Dream’s 570p/3 = 190
2. Scuba’s 520p/3 = 173,33
3. Lockfågelns 150p/3 = 50

2009
1. Scuba’s 520p

2008
1. Wellieson 350p/3 = 116,66
2. Scuba’s 325p/3 = 108,33
3. Woksebs 325p/3 = 108,33
4. Classic Dream’s 305p/3 = 101,66
5. Lockfågelns 155p/3 = 51,66

2007
1. Classic Dream’s 360/3 = 120,00 p
2. Wellieson 345/3 = 115,00 p
3. Scuba’s 295/3 = 98,33 p
4. Woksebs 220/3 = 73,30 p
5. Yellow Eye’s 170/3 = 56,60 p

2006
1. Scuba’s 380 p/3= 126,67
2. Woksebs 355 p/3= 118,33
3. Classic Dream’s 280 p/3= 93,33
4. Wellieson 265 p/3= 88,33
5. Jerikogårdens 250 p/3= 83,33
6. Yellow Eye’s 175 p/3= 58,33

2005
1. Woksebs 375 p/3= 125
2. Scuba’s 325 p/3= 108
3. Mimmtrix 210 p/3= 70

2004
1. Scuba’s 285 p
2. Woksebs 265 p
3. Classic Dream’s 230 p
4. Mimmtrix 210 p

2003
1. Woksebs, 88,33 (totalt 265 p / 3 individer)
2. Classic Dream’s, 86,66 (totalt 260 / 3 individer)
3. Mimmtrix, 85 (totalt 255 / 3 individer)
4. Scuba’s, 41,66 (totalt 125 / 3 individer)

2002
1. Woksebs, 69,29 (totalt 485 p / 7 individer)
2. Classic Dream’s, 60 (totalt 240 p / 4 individer)
3. Mimmtrix, 57,87 (totalt 405 p / 7 individer)

Statuter för årets bruksuppfödare

Vandringspriset, en stentavla, är instiftat av SWeiK år 2002. Priset är skänkt till SWeiK 1999 av Herr och Fru Giesemann, Tyskland.

Priset tilldelas den uppfödare med högsta poängsnitt per individ (enl nedan) som har haft flest valpar/avkommor som har startat på jaktprov och fått pris. De hundar som får räknas in i priset skall dessutom någon gång fått lägst kvalitetsbedömningen ”Good” på officiell utställning samt ha genomfört Viltspårprov i anlagsklass med godkänt resultat. Endast ett resultat per hund får räknas av samtliga prov. Såväl jaktprovsmeriten som erhållet championat och klubbmästartitel måste vara tagen på prov under kalenderåret, d v s från 1/1 – 31/12. Samtliga resultat skall vara tagna i Sverige.

Priset är ständigt vandrande. Priset utdelas på Svenska Weimaranerklubbens årsmöte. Priset får endast utdelas till uppfödare som är medlemmar i Svenska Weimaranerklubben.

Det åligger uppfödaren/ägarna att redovisa resultat till Svenska Weimaranerklubben.

Vinnande uppfödare ansvarar för att VP finns tillgängligt vid nästkommande årsmöte.

Poängen räknas enligt tabell nedan.  Den totala summan divideras på antalet redovisade hundar.För att ansöka om priset skall resultat från minst 3 hundar från varje uppfödare som önskar delta räknas in.

  Pris Unghundsklass Öppenklass Elitklass
Jaktprov 1:a + Hp 80 p 100 p 150 p
  1:a 60 p 80 p 130 p
  2:a 40 p 60 p 110 p
  3:e 20 p 40 p 90 p
         
Dessutom tillkommer
poäng för championat mm:
JCH 60 p    
  UCH 40 p    
  VCH 20 p    
  Klubbmästartitel 30 p