Anmälan till prov

Via vår webbshop köper du plats till aktuellt prov. Det går att betala med Swish eller bankgiro. Vi rekommenderar att du använder swish då denna betallösning är snabbast. För att komma till webbshopen, klicka på länken nedan:

SWEIKS WEBBSHOP

Bra att tänka på:

 1. Du kan bara köpa provstarter till en hund åt gången via webbshopen. Har du två hundar behöver du således fördela det på två köp. Det går däremot bra att köpa flera provstarter till samma hund i ett köp.
 2. Ett prov genomförs under en dag. (Ett undantag från den generella regeln är KM vilket är ett prov som normalt delas upp på två dagar).
 3. Normalt är sista ordinarie anmälningsdag fredag 4 veckor före provet och då ska avgiften också finnas på klubbens bankkonto. Därefter sorteras den in som efteranmälan. En swishbetalning når klubbens konto omgående. En bankgirobetalning kan ta upp till tre bankdagar. 

Efteranmälan till prov

När ordinarie anmälningstid (4 veckor innan provstart) har gått ut så går det inte längre att köpa plats till provet via vår webbshop. Då är det istället efteranmälan som gäller. 
En efteranmälan görs till provets provledare. Kontaktuppgifter till denne publicerar i nyhetsflödet efter att ordinarie anmälningstid är passerad. Betalning för en efteranmälan görs sedan till provledaren på plats. 

Så här efteranmäler du:

 1. Maila en ifylld provblankett till aktuell provledare.
  En blankett per hund och start.
  Märk varje blankett med hundens namn, provort samt datum.
 2. Blankett laddar du ned här: Jaktprovsanmälan

 


Vad tittar domaren på under ett fältprov? Så här säger Anders Beskow och Nicke Niklasson i WeimaranerNytt, mars 2009

Vi ser på, och bedömer i första hand, helheten – hur jagar hunden och föraren under hela provet?

Mindre brister och/eller fel ska vi bortse från, men upprepade brister och/eller fel belastar givetvis ekipaget.

Det är närapå omöjligt att berätta, eller i skrift förklara, vad som krävs för att få den för rasen bästa egenskapssiffran då varje prov, varje mark, varje släpp och varje individ/hund är unik.

Fart, Vidd och Reviering är avgörande egenskaper för bra siffror och hög prisvalör. För att få bra siffror i dessa egenskaper krävs att hunden håller en, för den mark vi jagar på, anpassad och jämn fart i bra galopp med en korrekt buren nos och ”får med sig hela marken” genom att jaga anpassat i vidd (helst ”kant i kant”) samt revierar (använder vinden) på ett korrekt sätt i förhållande till vindstyrkan – HELA DAGEN!

Här nedan ser ni protokollet som vi stödjer oss på.

Om ni är på prov och har frågor om kritiken – Tveka inte att fråga!

EGENSKAPSBESKRIVNING

FART STÅND
 • 5 Mycket hög fart i snabb galopp
 • 4 Hög fart i vägvinnande galopp
 • 3 Måttlig fart i galopp
 • 2 Långsam fart i galopp
 • 1 Mycket låg fart, travtendenser
 • 0 Ingen registrering
 • 4 Fast stånd
 • 3 Ostadigt stånd, glider mot viltet vilket ofta leder till stöt
 • 2 Kortvarigt stånd, inväntar ej föraren utan reser själv
 • 1 Står ej för vilt, kör upp själv
 • 0 Ingen registrering
VIDD AVANCE
 • 5 Mycket stor vidd. Jagar stundom utanför jaktterrängen
 • 4 Stor vidd, täcker jaktterrängen väl
 • 3 Medelstor vidd, täcker ej jaktterrängen helt
 • 2 Liten vidd, täcker ej jaktterrängen
 • 1 Obefintlig vidd, söker ej ut
 • 0 Ingen registrering
 • 5 Mycket kraftig avance, hård resning
 • 4 Villig avance, resning direkt på order
 • 3 Försiktig, smygande avance
 • 2 Ovillig avance, kräver upprepade kommandon
 • 1 Ingen avance trots upprepade kommandon
 • 0 Ingen registrering
REVIERING VATTENPASSION
 • 4 Utmärkt reviering, utnyttjar vind och terräng väl
 • 3 God reviering, utnyttjar vind och terräng tillfredställande
 • 2 Godtagbar reviering, utnyttjar ej vind och terräng tillfredställande
 • 1 Ej godtagbar reviering, dåligt anpassat eller planlöst sök
 • 0 Ingen registrering
 • 5 Kastar sig handlöst i vattnet
 • 4 Snabbt i vattnet utan att kasta sig i
 • 3 Långsamt i vattnet men utan tvekan
 • 2 Ovillig, trög efter upprepade kommandon
 • 1 Vill ej gå i vattnet
 • 0 Ingen registrering
SEKUNDERING SIMTEKNIK
 • 3 Spontan, respekterar utan förarstöd
 • 2 Sekunderar ej men stör ej partnern
 • 1 Stjäl ståndet för partnern
 • 0 Ingen registrering
 • 3 Vågrät, rygglinjen parallellt med vattenytan
 • 2 Upprest, bakdelen märkbart under vattenytan
 • 1 Står upprätt och trampar vatten
 • 0 Ingen registrering
RAPPORTERING SPÅRTEKNIK
 • 2 Spontan utan förarpåverkan
 • 1 Inkallning, avlockning från stånd när hunden är ur synhåll
 • 0 Ingen registrering
 • 5 Hetsigt spårarbete vilket ofta leder till tappter
 • 4 Snabbt spårarbete i god kontakt med spåret
 • 3 Måttlig men för uppgiften godtagbar fart
 • 2 Långsam fart, tveksam ur effektivitetssynpunkt
 • 1 Spårar ej, ovilja eller bristande intresse att spåra
 • 0 Ingen registrering
FÖLJSAMHET/SAMARBETE  
 • 5 Osjälvständig, kräver mycket förarstöd
 • 4 Mycket uppmärksam, kräver inget förarstöd
 • 3 Uppmärksam, tillfredställande förarkontakt
 • 2 Mindre uppmärksam, otillfredställande förarkontakt
 • 1 Dålig uppmärksamhet, ingen förarkontakt
 • 0 Ingen registrering
 
VÄDER VIND
 • 5 Snötäckt mark och/eller snöväder
 • 4 Ihållande regn, eventuellt snöblandat
 • 3 Huvudsakligen lätt regn
 • 2 Gråväder
 • 1 Mestadels soligt och varmt
 • 3 Huvudsakligen vindstilla
 • 2 Svag till måttlig men stabil vind
 • Kraftig ihållande vind

Provresultat

Resultat- och egenskapssiffror från genomförda prov presenteras här: SKF.  Notera att detta register inte ännu är komplett utan uppdateras allteftersom. Längst ned på sidan finns ett register med bokstäver. När du ska söka en hund – Klicka på första bokstaven i hundens registrerade namn.

Många resultat hittar du även på Svenska Kennelklubens HUNDDATA.