Varje år anordnar klubben ett antal jaktprov, viltspårprov och träningstillfällen och som medlem är du alltid välkommen på klubbens aktiviteter! Här hittar du bland annat jaktprovsregler för vår provverksamhet, kalendarium och provresultat.

Nu är anmälan till säsongens jaktprov öppen i SKK Start.

SKK Start

Så här gör du en anmälan

 1. Gå in på skkstart.se
 2. Första gången du anmäler en hund, måste du skapa ett eget KONTO
 3. Välj önskat JAKTPROV – sök SKF Jaktprov
 4. Anmäl din hund genom att skriva in hundens Reg nr – nästa gång du anmäler hunden på ett prov finns hunden kvar
 5. OBS! En anmälan per dag!
 6. Fyll i vilken Rasklubb du tillhör och Medlems nr (du fyller i ditt personnummer och tryck ”kontrollera medlemskap”)
 7. Betala med Stripe – med vanligt kontokort
 8. KLART!

Ev återbud ska enbart anmälas till jaktprov@weimaranerklubben.se
Normalt debiteras alltid 25 % av Anmälningsavgiften oavsett orsak. Vid sent Återbud debiteras 100 % av Anmälningsavgiften.

 • SKK Start – vårt nya digitala verktyg för alla Administration runt Jaktprov – produktionssätts den 12 februari
 • Jaktprovsanmälningar och betalning kommer enbart ske genom SKK Start
 • Domarkritik kommer rapporteras via SKK Start och resultat kommer redovisas via SKK Start

Alla funktioner kommer inte vara med från start, odelade prov (KM) eller fullbruksprov går inte ännu att hantera i SKK Start, däremot använder vi det för anmälan även till dessa prov. 

Om du har frågor & funderingar runt SKK Start, tveka inte att höra av dig till någon av oss i SKFs projektgrupp:


Vad tittar domaren på under ett fältprov? Så här säger Anders Beskow och Nicke Niklasson i WeimaranerNytt, mars 2009

Vi ser på, och bedömer i första hand, helheten – hur jagar hunden och föraren under hela provet?

Mindre brister och/eller fel ska vi bortse från, men upprepade brister och/eller fel belastar givetvis ekipaget.

Det är närapå omöjligt att berätta, eller i skrift förklara, vad som krävs för att få den för rasen bästa egenskapssiffran då varje prov, varje mark, varje släpp och varje individ/hund är unik.

Fart, Vidd och Reviering är avgörande egenskaper för bra siffror och hög prisvalör. För att få bra siffror i dessa egenskaper krävs att hunden håller en, för den mark vi jagar på, anpassad och jämn fart i bra galopp med en korrekt buren nos och ”får med sig hela marken” genom att jaga anpassat i vidd (helst ”kant i kant”) samt revierar (använder vinden) på ett korrekt sätt i förhållande till vindstyrkan – HELA DAGEN!

Här nedan ser ni protokollet som vi stödjer oss på.

Om ni är på prov och har frågor om kritiken – Tveka inte att fråga!

EGENSKAPSBESKRIVNING

FART STÅND
 • 5 Mycket hög fart i snabb galopp
 • 4 Hög fart i vägvinnande galopp
 • 3 Måttlig fart i galopp
 • 2 Långsam fart i galopp
 • 1 Mycket låg fart, travtendenser
 • 0 Ingen registrering
 • 4 Fast stånd
 • 3 Ostadigt stånd, glider mot viltet vilket ofta leder till stöt
 • 2 Kortvarigt stånd, inväntar ej föraren utan reser själv
 • 1 Står ej för vilt, kör upp själv
 • 0 Ingen registrering
VIDD AVANCE
 • 5 Mycket stor vidd. Jagar stundom utanför jaktterrängen
 • 4 Stor vidd, täcker jaktterrängen väl
 • 3 Medelstor vidd, täcker ej jaktterrängen helt
 • 2 Liten vidd, täcker ej jaktterrängen
 • 1 Obefintlig vidd, söker ej ut
 • 0 Ingen registrering
 • 5 Mycket kraftig avance, hård resning
 • 4 Villig avance, resning direkt på order
 • 3 Försiktig, smygande avance
 • 2 Ovillig avance, kräver upprepade kommandon
 • 1 Ingen avance trots upprepade kommandon
 • 0 Ingen registrering
REVIERING VATTENPASSION
 • 4 Utmärkt reviering, utnyttjar vind och terräng väl
 • 3 God reviering, utnyttjar vind och terräng tillfredställande
 • 2 Godtagbar reviering, utnyttjar ej vind och terräng tillfredställande
 • 1 Ej godtagbar reviering, dåligt anpassat eller planlöst sök
 • 0 Ingen registrering
 • 5 Kastar sig handlöst i vattnet
 • 4 Snabbt i vattnet utan att kasta sig i
 • 3 Långsamt i vattnet men utan tvekan
 • 2 Ovillig, trög efter upprepade kommandon
 • 1 Vill ej gå i vattnet
 • 0 Ingen registrering
SEKUNDERING SIMTEKNIK
 • 3 Spontan, respekterar utan förarstöd
 • 2 Sekunderar ej men stör ej partnern
 • 1 Stjäl ståndet för partnern
 • 0 Ingen registrering
 • 3 Vågrät, rygglinjen parallellt med vattenytan
 • 2 Upprest, bakdelen märkbart under vattenytan
 • 1 Står upprätt och trampar vatten
 • 0 Ingen registrering
RAPPORTERING SPÅRTEKNIK
 • 2 Spontan utan förarpåverkan
 • 1 Inkallning, avlockning från stånd när hunden är ur synhåll
 • 0 Ingen registrering
 • 5 Hetsigt spårarbete vilket ofta leder till tappter
 • 4 Snabbt spårarbete i god kontakt med spåret
 • 3 Måttlig men för uppgiften godtagbar fart
 • 2 Långsam fart, tveksam ur effektivitetssynpunkt
 • 1 Spårar ej, ovilja eller bristande intresse att spåra
 • 0 Ingen registrering
FÖLJSAMHET/SAMARBETE  
 • 5 Osjälvständig, kräver mycket förarstöd
 • 4 Mycket uppmärksam, kräver inget förarstöd
 • 3 Uppmärksam, tillfredställande förarkontakt
 • 2 Mindre uppmärksam, otillfredställande förarkontakt
 • 1 Dålig uppmärksamhet, ingen förarkontakt
 • 0 Ingen registrering
 
VÄDER VIND
 • 5 Snötäckt mark och/eller snöväder
 • 4 Ihållande regn, eventuellt snöblandat
 • 3 Huvudsakligen lätt regn
 • 2 Gråväder
 • 1 Mestadels soligt och varmt
 • 3 Huvudsakligen vindstilla
 • 2 Svag till måttlig men stabil vind
 • 1 Kraftig ihållande vind

Provresultat

Provresultat hittar du på Svenska Kennelklubens SKK HUNDDATA.