Jaktprov

Anmälan till prov

Ett prov genomförs under en dag. (Ett undantag från den generella regeln är KM vilket är ett prov som normalt delas upp på två dagar).

Det är vanligt att två prov anordnas på samma ort under en helg. Om du vill starta båda dagarna ska du alltså göra två anmälningar, en per prov.

För att anmäla till ett prov behöver du:

 1. Betala provagiften till BG: 5627-2552 eller Swish: 123 183 44 80
  Vid utländska inbetalningar anges IBAN SE36 5000 0000 0535 4100 9497 och BIC ESSESESS
 2. Ange datum och plats för det prov som anmälan avser, samt namn på anmäld hund. 
 3. Maila en ifylld anmälningsblankett till jaktprov@weimaranerklubben.se.
  Blankett: Jaktprovsanmälan

Anmälan är komplett när provavgiften har kommit till Weimaranerklubbens bankkonto. Observera att det dröjer ett par bankdagar innan en bankgirobetalning når klubbens konto. 

Normalt är sista ordinarie anmälningdag fredag 4 veckor före provet och då ska avgiften också finnas på klubbens bankkonto. Därefter sorteras den in som efteranmäla

 

SWeiKs webshop

Vi vet att många uppskattat möjligheten att anmäla sig till eftersöks- och jaktprov via klubbens webshop. Ingen fara, den kommer tillbaka så snart som möjligt. Tills dess får vi hålla till godo med ovanstående anmälningsmetod. 

 

 


Vad tittar domaren på under ett fältprov? Så här säger Anders Beskow och Nicke Niklasson i WeimaranerNytt, mars 2009

Vi ser på, och bedömer i första hand, helheten – hur jagar hunden och föraren under hela provet?

Mindre brister och/eller fel ska vi bortse från, men upprepade brister och/eller fel belastar givetvis ekipaget.

Det är närapå omöjligt att berätta, eller i skrift förklara, vad som krävs för att få den för rasen bästa egenskapssiffran då varje prov, varje mark, varje släpp och varje individ/hund är unik.

Fart, Vidd och Reviering är avgörande egenskaper för bra siffror och hög prisvalör. För att få bra siffror i dessa egenskaper krävs att hunden håller en, för den mark vi jagar på, anpassad och jämn fart i bra galopp med en korrekt buren nos och “får med sig hela marken” genom att jaga anpassat i vidd (helst “kant i kant”) samt revierar (använder vinden) på ett korrekt sätt i förhållande till vindstyrkan – HELA DAGEN!

Här nedan ser ni protokollet som vi stödjer oss på.

Om ni är på prov och har frågor om kritiken – Tveka inte att fråga!

EGENSKAPSBESKRIVNING

FART STÅND
 • 5 Mycket hög fart i snabb galopp
 • 4 Hög fart i vägvinnande galopp
 • 3 Måttlig fart i galopp
 • 2 Långsam fart i galopp
 • 1 Mycket låg fart, travtendenser
 • 0 Ingen registrering
 • 4 Fast stånd
 • 3 Ostadigt stånd, glider mot viltet vilket ofta leder till stöt
 • 2 Kortvarigt stånd, inväntar ej föraren utan reser själv
 • 1 Står ej för vilt, kör upp själv
 • 0 Ingen registrering
VIDD AVANCE
 • 5 Mycket stor vidd. Jagar stundom utanför jaktterrängen
 • 4 Stor vidd, täcker jaktterrängen väl
 • 3 Medelstor vidd, täcker ej jaktterrängen helt
 • 2 Liten vidd, täcker ej jaktterrängen
 • 1 Obefintlig vidd, söker ej ut
 • 0 Ingen registrering
 • 5 Mycket kraftig avance, hård resning
 • 4 Villig avance, resning direkt på order
 • 3 Försiktig, smygande avance
 • 2 Ovillig avance, kräver upprepade kommandon
 • 1 Ingen avance trots upprepade kommandon
 • 0 Ingen registrering
REVIERING VATTENPASSION
 • 4 Utmärkt reviering, utnyttjar vind och terräng väl
 • 3 God reviering, utnyttjar vind och terräng tillfredställande
 • 2 Godtagbar reviering, utnyttjar ej vind och terräng tillfredställande
 • 1 Ej godtagbar reviering, dåligt anpassat eller planlöst sök
 • 0 Ingen registrering
 • 5 Kastar sig handlöst i vattnet
 • 4 Snabbt i vattnet utan att kasta sig i
 • 3 Långsamt i vattnet men utan tvekan
 • 2 Ovillig, trög efter upprepade kommandon
 • 1 Vill ej gå i vattnet
 • 0 Ingen registrering
SEKUNDERING SIMTEKNIK
 • 3 Spontan, respekterar utan förarstöd
 • 2 Sekunderar ej men stör ej partnern
 • 1 Stjäl ståndet för partnern
 • 0 Ingen registrering
 • 3 Vågrät, rygglinjen parallellt med vattenytan
 • 2 Upprest, bakdelen märkbart under vattenytan
 • 1 Står upprätt och trampar vatten
 • 0 Ingen registrering
RAPPORTERING SPÅRTEKNIK
 • 2 Spontan utan förarpåverkan
 • 1 Inkallning, avlockning från stånd när hunden är ur synhåll
 • 0 Ingen registrering
 • 5 Hetsigt spårarbete vilket ofta leder till tappter
 • 4 Snabbt spårarbete i god kontakt med spåret
 • 3 Måttlig men för uppgiften godtagbar fart
 • 2 Långsam fart, tveksam ur effektivitetssynpunkt
 • 1 Spårar ej, ovilja eller bristande intresse att spåra
 • 0 Ingen registrering
FÖLJSAMHET/SAMARBETE  
 • 5 Osjälvständig, kräver mycket förarstöd
 • 4 Mycket uppmärksam, kräver inget förarstöd
 • 3 Uppmärksam, tillfredställande förarkontakt
 • 2 Mindre uppmärksam, otillfredställande förarkontakt
 • 1 Dålig uppmärksamhet, ingen förarkontakt
 • 0 Ingen registrering
 
VÄDER VIND
 • 5 Snötäckt mark och/eller snöväder
 • 4 Ihållande regn, eventuellt snöblandat
 • 3 Huvudsakligen lätt regn
 • 2 Gråväder
 • 1 Mestadels soligt och varmt
 • 3 Huvudsakligen vindstilla
 • 2 Svag till måttlig men stabil vind
 • Kraftig ihållande vind

Provresultat

Resultat- och egenskapssiffror från genomförda prov presenteras här: SKF.  Notera att detta register inte ännu är komplett utan uppdateras allteftersom. Längst ned på sidan finns ett register med bokstäver. När du ska söka en hund – Klicka på första bokstaven i hundens registrerade namn.

Många resultat hittar du även på Svenska Kennelklubens HUNDDATA.