Pristagare

2023
Guld: Southpaw & Ottercreek Ray of Light 93 p

2022
Guld: Southpaw & Ottercreek Ray of Light 71 p

2021
Inga ansökningar

2020
Inga ansökningar

2019
Inga ansökningar

2018
Brons: Pasquinels Flo 24 p

2017
Guld: Stormdancer A Classic Dream 65 p
Guld: Harmaahallan VIP to Classic Dream’s 60 p
Silver: Harmaahallan VIP to Classic Dream’s 44 p

2016
Guld: Garbus Lille 76 p
Silver: Stormdancer A Classic Dream 43 p
Brons: Harmaahallan VIP to Classic Dream’s 22 p

2015
Silver: Jerikogårdens Baccara 45 p
Silver: Scuba’s Kiss the Boys Goodbye 40 p
Brons: Scuba’s Kiss the Boys Goodbye 20 p
Brons: Scuba’s Itchy Bitchy 20 p Brons
Brons: Team Diva’s Wilja Af Quasi 27 p

2014
Silver: Classic Dream’s Hazel Grouse  40 p
Brons: Jerikogårdens Baccara 24p
Brons: Weimstars för Nanna 20 p

2013
Guld: Classic Dreams Tik Tak Toe  69 p
Brons: Landsbygdens Retur  63 p
Brons: Stormdancer To Classic Dream  24p

2012
Silver: Lockfågelns Klöver Dam (40p/ 8 individer)
Brons: Kilesands Ripa (31p/ 4 avkommor)

2011
Guld: Classic Dream’s Yupya (63p/8 individer)
Guld: Classic Dream’s Mercedes (60p/12 individer)
Guld: Yellow Eye’s Wippsan (61p/12 individer)
Guld: Woksebs Mymlan (62p/12 individer)

Silver: Classic Dream’s Quosimodo in Grey (101p/11 individer)
Silver: Garbus Lille (40p/8 individer)
Silver: Freja (43p/8 individer)

Brons: Classic Dream’s Safir of Sasha (22p/4 individer)
Brons: Garbus Lille (20p/2 individer)
Brons: Silver Hunt’s Demeter (21p/4 individer)
Brons:  Ansona Dream On (64p/10 individer)

2010
Guld: Scuba’s Gold Strike (64p/11 inidivider)
Silver: Classic Dream’s Tic Tac Toe (40p/4 individer)
Silver: Classic Dream’s Silver Star (40p/7 individer)
Silver: Classic Dream’s Yupya (42p/7 individer)
Brons: Lockfågelns Klöver Dam (20p/4 individer)

2009
Silver: Scuba’s Gold Strike
Brons: Classic Dream’s Quasimodo In Grey
Brons: Classic Dream’s Yupya
Brons: Classic Dream’s Tic Tac Toe
Brons: Classic Dream’s Silver Star
Brons: Scuba’s Glengoyne
Brons: Classic Dream’s Till Tomorrow
Brons: Grey Sallows Cinnamon-Sedge
Brons: Lockfågelns Oopsan

2008
Silver: Classic Dream’s Mercedes (42 p/8 individer)
Silver: J SJCH Woksebs Mymlan (51 p/8 individer)
Brons: Classic Dream’s Queen Of Stars (20 p/2 individer)
Brons: J SUCH Scuba’s Highland Witch (24 p/4 individer)
Brons: J SVCH Jerikogårdens Carmen (20 p/4 individer)

2007
Silver: Classic Dreams Gosan (43 p)
Silver: Grausturm Dare to Dream (40 p)
Brons: SV-03 J SUCH SJCH SVCH Scuba´s Gold Strike (31 p)
Brons: Grausturm Dare to Dream (30 p)
Brons: Classic Dreams Mercedez (20 p)

2006
Guld: Woksebs Lavendelle (64 p)
Guld: Scuba´s Barfüssige Barbara
Silver: Mimmtrix Vera af Impi (41 p)
Brons: Classic Dream’s Goliat (51 p) Woksebs Mymlan (23 p), Yellow Eye’s Wippsan (22 p)

2005
Guld: SUCH SJCH Scuba’s Barfüssige Barbara (66 p)
Guld: Classic Dream’s Jade (61 p)
Silver: Mimmtrix Sally (43 p), Classic Dream´s Jade (49 p)
Brons: Mimmtrix Vera af Impi (22 p), Carnmellis Kiri for Mimmtrix (29 p)

2004
Guld: AUSTCH JWW-98 SV-99 NORDV-00 FINV-01, -02 Feldjaeger All The Rage
Silver: SUCH SJCH Scuba’s Barfüssige Barbara
Silver: SUCH Woksebs Lavendelle
Brons: SV-01 Mimmtrix Nessie
Brons: SVCH SV-01 Classic Dream´s Izola
Brons: SVCH SLCH SV-04 Classic Dream´s Gosan

2003
Guld: NORDV99 SV98 AUSTCH Britfeld Poetry In Motion
Silver & Brons: AUSTCH JWW-98 SV-99 NORDV-00 FINV-01, -02 Feldjaeger All The Rage
Brons: SUCH SJCH Scuba´s Barfüssige Barbara
Brons: SVCH Classic Dream´s Jade
Brons: NORDUCH Woksebs Lavendelle
Brons: Gundras Walburga

2002
Silver & Brons: LP I SUCH SJCH DKUCH INTUCH Disodil´s Metall Jacket

 

Statuter för Svenska Weimaranerklubbens bruksavelspris.

Svenska Weimaranerklubben vill med sitt bruksavelspris premiera Weimaraner och SRHP, vars avkommor utmärkt sig på jaktprov och därmed stimulera intresset för uppfödning av jaktmässigt framstående Weimaraner och SRHP med god exteriör.

Priset utdelas i guld, silver och brons.
Weimaraner och SRHP, som tilldelats pris av lägre valör, kan senare tilldelas pris av högre valör. Priset utdelas av Svenska Weimaranerklubbens styrelse.

Brons
Berättigad till bruksavelspris i brons är hanhund, som med högst 10 avkommor undan minst två tikar kan tillgodoräkna sig en summa av 50 poäng, och tik, som med högst 4 avkommor kan tillgodoräkna sig en summa av 20 poäng.

Silver
Berättigad till bruksavelspris i silver är hanhund, som med högst 20 avkommor undan minst tre tikar kan tillgodoräkna sig en summa av 100 poäng, och tik, som med högst 8 avkommor kan tillgodoräkna sig en summa av 40 poäng.

Guld
Berättigad till bruksavelspris i guld är hanhund, som med högst 30 avkommor undan minst fem tikar kan tillgodoräkna sig en summa av 150 poäng, och tik, som med högst 12 avkommor efter minst två hanhundar kan tillgodoräkna sig en summa av 60 poäng.

För avkommor i första led tillgodoräknas tävlande Weimaraner och SRHP poäng enligt följande skala:

Jaktprov, 1:a pris 8 poäng
Jaktprov, 2:a pris 5 poäng
Jaktprov, 3:e pris 3 poäng
Eftersöksgrenar, godkänt (min 4-4) 1 poäng
Viltspårprov, 1:a pris ökl 3 poäng
Viltspårprov, 2:a pris ökl 2 poäng
Viltspårprov, 3:e pris ökl 1 poäng
Viltspårprov, godkänt anlagsklass 1 poäng

För avkomlingar med 1:a pris i unghundsklass, öppen klass eller jaktklass över 15 månader på utställning ökas ovan angivna poäng med en enhet, och för avkommor med certifikat eller CK-kvalitet med två enheter. Högsta poäng kan då bli 10.
För varje avkomma räknas poäng endast för en, och då den högst poängsatta jaktprovsmeriten.

Anmälan
Ägare till hanhund respektive tik eller uppfödare, som anser sig kvalificerade till bruksavels- eller bruksuppfödarpris av viss valör, har att senast den 1 februari anmäla detta till Svenska Weimaranerklubbens styrelse. Anmälan, som insändes till resultatsregistratorn, skall vara åtföljd av förteckning över de hundar, för vilka han/hon önskar tillgodoräkna sig poäng. För varje hund skall endast anges ett pris, och då det högst poängsatta, jämte tid och plats för det prov där detta pris erövrades, samt tid och plats där högsta utställningsmerit erövrades.
För såväl bruksavels- och bruksuppfödarpriset gäller meriter erövrade i de nordiska länderna av svenska uppfödare eller hundägare.
Priset tilldelas endast de hundägare eller uppfödare vilka inkommit med ansökan enligt ovanstående.
Speciell blankett skall rekvireras från resultatsregistratorn.