2023
Silver: Snaiper’s (150 p/21 individer)

2022
Silver: Snaiper’s (129 p/21 individer)

2021
Inga ansökningar

2020
Guld: Lockfågelns (201 p/39 individer)

2019
Inga ansökningar

2018
Inga ansökningar

2017
Brons: Classic Dream’s för SRHP (70 p)

2016
Inga ansökningar

2015
Inga ansökningar

2014
Silver: Jerikogårdens Kennel (168 p)

2013
Brons: Skyttens (72 p)

2012
Inga ansökningar

2011
Silver: Yellow Eye’s (126p/23 individer)
Silver: Lockfågelns (125p/19 individer)

2010
Guld högre valör: Scuba’s kennel (331p/58 individer)
Brons: Silver Hunt’s (61p/10 individer)

2009
Inga ansökningar

2008
Guld: Woksebs (204p/36 individer)
Silver: Pasquinel’s (130p/23 individer)
Brons: Wellieson (64p/9 individer)
Brons: Lockfågelns (50p/7 individer)

2007
Guld: Scuba’s (200 p)
Brons: Pasquinel’s (66 p)

2006
Silver: Woksebs (151 p), Scuba’s
Brons: Jerikogårdens (50 p), Yellow Eye’s (61 p)

2005
Guld högre valör: Classic Dream’s (300 p)
Guld: Mimmtrix (204 p)
Silver: Scuba’s (133 p)

2004
Guld: Classic Dream’s
Silver: Woksebs

2003
Silver och Brons: Classic Dream’s

2002
Brons: Scuba’s

 

Statuter för Svenska Weimaranerklubbens bruksuppfödarpris

Svenska Weimaranerkluben vill med sitt bruksuppfödarpris främja aveln av framstående jaktweimaraner och uppmuntra uppfödare av sådana weimaraner.

Priset utdelas i brons, silver, guld och guld högre valör.
Uppfödare som erhållit pris av lägre valör, kan senare erhålla pris av högre valör.
Priset utdelas av Svenska Weimaranerklubben.

För att komma ifråga vid utdelandet av bruksuppfödarpris, skall minst en av vederbörande uppfödd weimaraner ha tilldelats pris under det sist förslutna kalenderårets jaktprov.

För varje weimaraner, oavsett hårlag, som tilldelats pris vid jaktprov, skall vederbörande uppfödare tillgodoräknas poäng enligt samma skala som gäller för bruksavelspriset:

Jaktprov, 1:a pris 8 poäng
Jaktprov, 2:a pris 5 poäng
Jaktprov, 3:e pris 3 poäng
Eftersöksgrenar, godkänt (min 4-4) 1 poäng
Viltspårprov, 1:a pris ökl 3 poäng
Viltspårprov, 2:a pris ökl 2 poäng
Viltspårprov, 3:e pris ökl 1 poäng
Viltspårprov, godkänt anlagsklass 1 poäng

För varje hund, som kvalificerat sig för jaktprovschampionat, utställningschampionat eller viltspårprovschampionat tillkommer 2 poäng. För avkomlingar med 1:a pris i unghundsklass, öppen klass eller jaktklass över 15 månader på utställning ökas ovan angivna poäng med en enhet, och för avkomlingar med certifikat eller CK-kvalitet med två enheter. Högsta poäng kan då bli 12.

Brons
För erhållande av bruksuppfödarpriset i brons krävs, att uppfödare med högst 10 uppfödda weimaraner uppnått en poängsumma uppgående till 50 poäng.

Silver
För erhållande av bruksuppfödarpriset i silver krävs, att uppfödare med högst 25 uppfödda weimaraner uppnått en poängsumma uppgående till 125 poäng.

Guld
För erhållande av bruksuppfödarpriset i guld krävs, att uppfödare med högst 40 uppfödda weimaraner uppnått en poängsumma uppgående till 200 poäng.

Guld av högre valör
För erhållande av bruksuppfödarpriset i guld högre valör krävs, att uppfödare med högst 60 uppfödda weimaraner uppnått en poängsumma uppgående till 300 poäng.

Anmälan
Ägare till hanhund respektive tik eller uppfödare, som anser sig kvalificerade till bruksavels- eller bruksuppfödarpris av viss valör, har att senast den 1 februari anmäla detta till Svenska Weimaranerklubbens styrelse. Anmälan, som insändes till resultatsregistratorn, skall vara åtföljd av förteckning över de hundar, för vilka han/hon önskar tillgodoräkna sig poäng. För varje hund skall endast anges ett pris, och då det högst poängsatta, jämte tid och plats för det prov där detta pris erövrades, samt tid och plats där högsta utställningsmerit erövrades.
För såväl bruksavels- och bruksuppfödarpriset gäller meriter erövrade i de nordiska länderna av svenska uppfödare eller hundägare.

Priset tilldelas endast de hundägare eller uppfödare vilka inkommit med ansökan enligt ovanstående.
Speciell blankett skall rekvireras från resultatsregistratorn.

Svenska Weimaranerkluben vill med sitt bruksuppfödarpris främja aveln av framstående jaktweimaraner och uppmuntra uppfödare av sådana weimaraner. Priset utdelas i brons, silver, guld och guld högre valör. Uppfödare som erhållit pris av lägre valör, kan senare erhålla pris av högre valör. Priset utdelas av Svenska Weimaranerklubben. För att komma ifråga vid utdelandet av bruksuppfödarpris, skall minst en av vederbörande uppfödd weimaraner ha tilldelats pris under det sist förslutna kalenderårets jaktprov.