För presentation på avelslistorna gäller att:

Hundägaren skall vara medlem i Svenska Weimaranerklubben.

Ägare kan välja att avstå från att ha sin hund på listan. Det åligger hundägaren alternativt uppfödare till hunden att anmäla önskemål om att hund ska placeras på listan.

Individen skall vara vid liv.

Individen skall ha uppnått 2-års ålder, gäller både hane och tik.

För tikar gäller även: Tik över 10 år samt tik över 7 år som ej ännu haft någon valpkull tas bort från listan, detta gäller även tikar som uppnått 5% regeln.

För hanar gäller även: Kastrerade hanhundar och avlidna hanar tas bort från listan såvida det inte finns frusen sperma från hanhunden, men då skall detta först rapporteras in till avelskommittén. Hanhundar som uppfyllt 5% regeln får kvarstå på listan för att vara tillgängliga för avel utomlands.

HD-fri.

Hunden skall vara jaktprovsmeriterad. Individen bör då uppvisa egenskapsvärden som är lika bra som, eller bättre än, medelvärdet för rasen avseende minst fyra av egenskaperna: fart, vidd, reviering, följsamhet och vattenpassion.

Utställningsmeriterad med minst ”Very Good” i ukl/jkl/ökl.

Rastypisk mentalitet; Efter 2017-01-01 är enbart officiella mentalbeskrivningar (BPH och MH) godkända, (hundar uppsatta på avelslistan före 2017-01-01 undantas).

Hanhund såväl som tik skall inte ha överskridit 5%-regeln.

Utländska hundar: Individen är jaktprovsmeriterad och kan uppvisa ett WCC, (Working Class Certificate). För jaktprovsmeritering i hemlandet Tyskland gäller att hunden ska uppfylla kraven för avelsgodkännande där. Hänsyn tas till hundens hemlands provbestämmelser/regelverk.


 

Avelslista W1 – Hanar

Avelslista W1 – Tikar