Avelskommitté

Kort om avelskommiténs uppgifter:

Att väcka intresse för och främja avel av såväl fysiskt som mentalt sunda, jaktligt och exteriört fullgoda hundar samt bevara och utveckla weimaranerns specifika egenskaper.

AK finns till för såväl tikägare och hanhundsägare vid val av täckhund och parning. Underlaget för dessa råd baseras på uppgifter från avelskommiténs register och SKKs officiella register.

Vi försöker kontinuerligt informera uppfödare, både varande och presumtiva, om rasens status för dagen.

Vi verkar för en fortsatt bredd i avelsarbetet, med tanke på kommande generationer och rasens framtida utveckling.

Välkommen att kontakta oss! Kontaktuppgifter finns på sidan Styrelse och förtroendevalda.