Styrelse och förtroendevalda

Ordförande

Adam Dschulnigg
Bandyvägen 20
129 49 Hägersten
070-5447669

Adam hade tidigt intresse i hundar och de fanns med i bilden även under tiden i det militära men det var först 2007 som den första egna hunden kom till familjen och det blev en weimaraner.

Adam fastnade för den jaktliga mångsidigheten i rasen och idag får de (för tillfället 2 weimaranerna) jobba med allt från att vara stående fågelhundar, apporterande på andjakter, stöthundar på drevjakter och som eftersöksekipage.

Förutom en tidigare kortare stund i styrelsen på fyllnadsval har Adam varit aktiv i klubben på många sätt men idag framförallt som jaktprovdomare och instruktör på Weimaranerlägret.

     

Sekreterare

Mats Wennerberg
Möjavägen 52
132 34 Saltsjö-Boo
070-512 53 87

Mats introducerades till hundvärlden via sin hustru Monika som har haft hundar i hela sitt liv. För ett tiotal år sedan anlände de första weimaranerna i Mats och Monikas liv, Aida och Wena. Alltsedan dess har Mats tillsammans med Monika varit flitiga deltagare på eftersöksprov och fältprov. 

– Vi är helt fascinerade av dessa hundar och deras enorma egenskaper. Bättre livskamrater kan man inte få!

     

Ledamöter

Ted Karlsson
Norrö Sjöväg 19
184 42 Åkersberga
0706-44 33 78

Ted har tillsammans med hustrun Teresa haft Weimaraner sedan 2007. I flocken finns två weimaraner och klubbens för närvarande yngste medlem, Edward. Allihop bor i Åkersberga utanför Stockholm. De största intressena är jakt, fiske och idrott vilka tar upp det mesta av den lediga tiden.

Ted har sedan hundarna kommit in i bilden varit aktiv i klubben, till en början som spårdragare och fågelkastare. Han är utbildad provledare och jaktprovsdomare och var under en period 2010 suppleant i styrelsen. Han är nu sedan 2011 ledamot av styrelsen med särskilt ansvar för ekonomifrågor.

     
 
 
Harri Sillsten
Blockstensvägen 19
69145 Karlskoga
0734-46 34 78
Harri är född och uppväxt i Karlskoga där han bor tillsammans med sin hustru Susanne. Han har 2 grabbar sedan tidigare och 2 bonusbarn. Hundar har kommit och gått men när han träffade Susanne så fick han en weimaraner på köpet.

Harri har jagat sedan 2003 och i jaktlaget har det alltid varit älghundar, 2014 så kom Gimli in i familjen och då väcktes intresset för fågeljakt. Det som fascinerar med fågeljakten är kontakten mellan förare och hund, samspelet!

Mycket av fritiden tillbringas i skog och mark, där hittar Harri lugnet från vardagen även om det är någon övning med Gimli eller att man plockar svamp eller bär.

     
 
 
Jenny Vinsa
Ringvägen 65
904 21 Umeå
070-330 35 07

Jenny bor i Umeå och jobbar som kommunikatör till vardags. Hundar har alltid varit en passion och hon har av nyfikenhet läst lite etologi och skrapat ihop några högskolepoäng inom hundens beteendebiologi. För det mesta är hon dock bara en glad amatör när det gäller hundar. 

Den första weimaranern flyttade in 2004, sedan dess har blivit två egna kullar under prefixet Strong Souls och idag bor det två weimaraner hemma, Palten 9 år och Lingon 3 år.

Jenny har tidigare varit redaktör för WeimaranerNytt och även hunnit med att vara SWeiKs sekreterare för ett antal år sedan. Nu är hon invald i styrelse på posten som webmaster. 

     
 
 
Anci Niklasson

Gröndalsvägen 16
387 50 Köpingsvik
0730-63 98 67

Anci Niklasson bor på Öland med ett knippe weimaraner. Första weimaranern kom 1993 och sedan 1996 föder hon och maken upp weimaraner med prefixet Scuba’s. Anci är också exteriördomare (weimaraner och breton).

Hon satt i SWeiKs styrelse 1994-2005 och var avelsråd under åren 1998-2009. Hon har bland annat även suttit i SKFs styrelse 2002-2004 och i SKFs avelskommitte 2007-2011.

Anci är utställningsansvarig i SWeiKs styrelse och adjungerand som sammankallande för avelskommittén fram till uppfödarmöte 2021.

     
 
 
Micke Svedberg
Petters Gretas väg 3
733 36 Sala
0739-60 95 99
 
 
 
Adress till styrelsen:  styrelsen@weimaranerklubben.se  
 
 

Suppleanter

Anders Beskow
Allégatan 16
619 31 Trosa
070-202 15 24

Anders är gift med Elisabeth och bor i Trosa, Sörmland. Dottern Ella pluggar ekonomi och bor hemma. Sonen Andreas bor i Visby och jobbar på P18. Tillsammans driver Anders och Elisabeth Woksebs Kennel.

Anders har ett förflutet som yrkesofficer i Marinen och Armén i 25 år och har bl.a sysslat med utbildning och ansvar för hundar i vakt-, bevaknings- och militärpolistjänst. Anders driver idag ett viltslakteri med tillhörande viltbutik. Anders var ordförande i Svenska Weimaranerklubben under åren 1996-2001 och 2002-2005, samt ordförande i Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar (SKF) 2000-2007. Anders är auktoriserad jaktprovsdomare för raserna tillhörande SKF sedan 2003.

Vi skaffade vår första Weimaraner, SV-89 Fältherrens Wolfram, 1988. Han var en underbar jakthund men en aning “besvärlig” till vardags. Idag finns tre weimaraner i familjen; Damit 10 är, Tore 5år och Sonia 9 månader. Ella har en ”fralla” som heter Bubblan.

     
 
 
Eva-Lena Jansson


   
     
     

 Om du vill kontakta samtliga i styrelsen – Skicka epost till styrelsen@weimaranerklubben.se

Utöver styrelsen i SWeiK har följande personer förtroendeuppdrag:

Kassör:
Ann-Sofi Erixsson

Ekonomi:
Ted Karlsson  Norrö Sjöväg 19, 184 42 Åkersberga

Kontaktperson i SKF styrelse:
Anders Beskow  
Allégatan 16, 619 31 Trosa

Medlemsregistrator:
Hanteras av SKK

Pokalfogde:
Katarina Abrahamsson  Solbasgränd 4, 131 41 Nacka, 0708-43 26 23

Rasinformation Weimaraner:

Rasinformation SRHP:
Pernilla Ryberg
  Älviksholm, 66195 Värmlands Nysäter, 0703-10 73 57

Valpförmedling:
Eva-Lena Jansson  

Jakt/Provverksamhet:
Stig Ericsson
  Lillsjön 12, 669 91 Deje, 0705-14 36 36

Jaktprovsekreterare:
Vakant

Viltmästare:
Harri Sillsten Blockstensvägen 19, 69145 Karlskoga

Utställningsansvarig:
Anci Niklasson  Gröndalsvägen 16, 387 50 Köpingsvik

Utbildning:

Marknad/Sponsring/PR:

Redaktör WeimaranerNytt:
WN@weimaranerklubben.se

Webmaster SWeiKs hemsida:
Jenny Vinsa  Ringvägen 65, 904 21 Umeå

Ansvarig utgivare WeimaranerNytt & SWeiKs hemsida:
Adam Dschulnigg  Bandyvägen 20, 129 49 Hägersten

Weimaranerlägret:
weimaranerlagret@weimaranerklubben.se

Valberedning:
Elisabeth Beskow  
Anna Östblom
Torbjörn Månsson (Sammankallande)

Avelskommitté:
Anci Niklasson (Adjungerad. sammankallande)
Lisbeth Ericsson
Kadi Harjak

Revisorer:
Lars Kilborn
Annelie Törnqvist

Revisorsuppleanter:
Katarina Emery
Carl Camper

Om du vill kontakta samtliga i styrelsen – Skicka epost till styrelsen@weimaranerklubben.se