Foto: J&C Paulsson
Här hittar du information om vårt avelsarbete och hundar som är godkända enligt de riktlinjer som klubben satt upp. Klubben har även listor på hundar som uppfyller kraven för att få sin avkomma förmedlad via klubben och dessa listor hittar du här, liksom övriga riktlinjer för valphänvisning.