För att få valphänvisning krävs följande:

Uppfödaren skall vara medlem i Svenska Weimaranerklubben.

Det åligger uppfödaren att anmäla önskemål om valphänvisning.

Man får nyttja valphänvisning från och med parningen är gjord till dess att valpkullen är 12 veckor gammal, såvida uppfödaren inte hör av sig tas kombinationen bort från listan vid den tidpunkten, man får kvarstå om valpar finns kvar osålda men måste då meddela detta till valphänvisaren. Detta för att säkerställa att informationen är så aktuell som möjligt.

Inom en vecka från det att kullen är född är uppfödaren skyldig att meddela valpförmedlare och avelskommitté om antal födda valpar, i annat fall tas hänvisningen bort.

 

Kraven på nivå 1 sammanställda av uppfödarna och medlemmarna i Svenska Weimaranerklubben för att upprätthålla att weimaranern bibehålls som en allsidig och frisk hundras.

Nivå 1 – Uppfyller Svenska Weimaranerklubbens regler för god avel

Nivå 2 – Uppfyller Svenska Kennelklubbens regler för avel.

 

Nivå 1:

 • Alla SKKs registreringsregler.
 • HD-fri. 
 • Individen skall vid parning ha fyllt 2 år, gäller både hane och tik.
 • Hunden skall vara jaktprovsmeriterad. Detta innebär att hunden ska ha minst 3:e pris i UKL på officiellt jaktprov för rasen. 
 • Utställningsmeriterad med minst ” Very Good” i UKL/JKL/ÖKL.
 • Rastypisk och känd mentalitet, BPH eller MH.
  (Efter 2017-01-01 är enbart officiella mentalbeskrivningar (MH och BPH) godkända, (hundar uppsatta på avelslistan före 2017-01-01 undantas).)
 • Hanhund såväl som tik skall inte ha överskridit 5%-regeln.

Så här förklaras 5% regeln i ”Avelsboken” av Lennart Swenson :
”  … ingen enskild hund ha fler avkommor än 5 % av producerade valpar i populationen under en generation (5 år) Uttryckt på ett annat sätt får ingen hund producera fler valpar under sin levnad än 25 % av den genomsnittliga nyregistreringen per år de senaste åren.”
I dagsläget innebär det ca 15 valpar. (Beräknat på registreringssiffror från 2016-2020).

 • Beträffande kombinationen innebär detta att den maximalt får ha en inavelsgrad på 6,25% beräknat på 5 generationer.
  Detta gäller för både hane och tik för att valpförmedling ska kunna erhållas. Kraven skall ses som ett minimikrav, allt annat utöver detta är meriterande men ej ersättande. 
 • Utländska hundar: Individen är jaktprovsmeriterad och kan uppvisa ett WCC, (Working Class Certificate). För jaktprovsmeritering i hemlandet Tyskland gäller att hunden ska uppfylla kraven för avelsgodkännande där. Hänsyn tas till hundens hemlands provbestämmelser/regelverk.
  Om hunden är boendes i Sverige ska den uppfylla SWeiKs krav.

Nivå 2:

Uppfyller SKKs krav för registrering

 • Föräldrarna uppfyller kraven i SKK:s Grundregler samt SKK:s Avelspolicy
 • Föräldrarnas HD-status ska vara känt och med godkänt resultat
 • Föräldrarna har inga kända psykiska eller fysiska defekter
 • Kombinationen får maximalt ha 6,25% inavelsgrad
 • Tiken samt hanen uppfyller 5%-regeln

 

Valpförmedlingen är kostnadsfri. Kombinationer som ej fyller kraven förmedlas inte av SWeiK.

Blankett finns här: Valpformedling.pdf