Fältprov i Tomelilla

SWeiK arrangerar jaktprov på fält 8-9 november i Tomelilla.

Skicka anmälan till provsekreteraren senast 10/10. Då ska också anmälningsavgiften vara betald.

Efteranmälan kan tas emot i mån av plats och ska skickas till provledaren för respektive provdag.

Betala avgiften, 400kr per provdag, till plusgiro 460 66 06-4. Glöm inte att märka inbetalningen med provets ort och datum samt hundens registrerade kennelnamn.

Domare vid proven är Patrik Sjöström och Nicke Niklasson. Provledare lördag 8/11 är Katarina Persson och provledare söndag 9/11 är Tobias Andersson.

Anmälningsblankett i PDF-format finns här, hos SRBS.

Anmälningsblankett i excelformat finns här.

Skicka anmälan till jaktprov@weimaranerklubben.se eller med posten till klubbens provsekreterare:

Josefin Zackrisson
Norra Altervägen 1050
945 92 Altersbruk

Hela provkalendern finner du här.

FacebookFacebook