Bli medlem

Vill du bli medlem?

Vill du bli medlem i Svenska Weimaranerklubben och få vår klubbtidning?

Så trevligt! Ansökan om medlemsskap görs genom att betala medlemsavgift i klubbens webbshop: sweik.se. Där får du också godkänna att dina personuppgifter lagras i medlemsregistret.

Medlemsavgiften är för närvarande 350kr per år för huvudmedlem och 50kr per år för familjemedlem. 

Medlemskapet löper kalenderårsvis. Uppfödare som löser huvudmedlemskap åt valpköpare i Svenska Weimaranerklubben får rabatt på valpköparens första års medlemsavgift!

Rasklubbsmedlem är medlem i Specialklubben för Kontinentala Fågelhundar genom kopplat medlemskap.

Medlemsformen ger rösträtt på både SWeiKs och specialklubbens årsmöte, rätt att starta på utställningar och prov som genomförs av specialklubben eller någon av specialklubbens rasklubbar. Dock har genomförande rasklubb rätt till förtur för egna medlemmar vid årlig rasmönstring.

Vidare har medlem naturligtvis rätt att delta i SWeiKs aktiviteter och att få klubbtidningen WeimaranerNytt samt i övrigt ta del av den service som rasklubben ger. 

Frågor angående medlemskap?

Har du frågor angående medlemskap, vänder du dig till klubbens medlemsregistrator.