Bli medlem

Vill du bli medlem?

Vill du bli medlem i Svenska Weimaranerklubben och få vår klubbtidning?

Så trevligt! Börja med att kontakta medlem@weimaranerklubben.se med dina kontaktuppgifter: Förnamn, efternamn, adress, postnr, postadress och telefonnummer.

Då bekräftar klubbens medlemsregistrator att du ”är med i rullorna”.

Medlemsavgiften är för närvarande 350:-/år för huvudmedlem och 50:-/år för familjemedlem. Du får ett inbetalningskort när du har anmält dig.

Medlemskapet löper kalenderårsvis. Uppfödare som löser huvudmedlemskap åt valpköpare i Svenska Weimaranerklubben får av klubben ett familjemedlemskap!

Rasklubbsmedlem är medlem i Specialklubben för övriga Kontinentala Fågelhundar genom kopplat medlemskap.

Denna form är avsedd för medlem med någon av klubbens raser som har egen rasklubb. Medlemsformen ger rösträtt på både egen rasklubbs och specialklubbens årsmöte, rätt att starta på utställningar och prov som genomförs av specialklubben eller någon av specialklubbens rasklubbar. Dock har genomförande rasklubb rätt till förtur för egna medlemmar vid en årlig rasmönstring.

Vidare har rasklubbsmedlem naturligtvis rätt att delta i egen rasklubbs aktiviteter och att få egen rasklubbs tidning samt i övrigt ta del av den service som rasklubben ger. Familjemedlemskap finns endast i rasklubbarna.

Frågor angående medlemskap?

Har du frågor angående medlemskap, vänder du dig till klubbens medlemsregistrator eller till kassören.