Valpförmedling

Foto: J&C Paulsson

Nedanstående valpkullar fyller, utöver SKKs regler, Svenska Weimaranerklubbens ställda avelskrav på föräldradjur för valpförmedling.

SWeiKs riktlinjer för valphänvisning

Valpar


Ingen information om valpar för närvarande.

 


Omplacering


För närvarande finns ingen hund för omplacering.


 

Fyll i blanketten för valphänvisning och omplacering när du vill publicera här, skicka den sedan till avelsrådet och valpförmedlingen

För information om valphänvisning och omplaceringshänvisning eller rasinformation kontakta:
web@weimaranerklubben.se