Section1

Rasen

Här hittar du mer information om Weimaranern. Du kan läsa lite kort om historik och här hittar du också information om våra uppfödare och vår valpförmedling. Under denna sektion presenterar även vårt avelsråd information så som rasstandard, avelslistor m.m.