Viltspårprov

Foto: J Paulsson

Att spåra är en av de saker man kan göra tillsammans med sin hund och de flesta hundar tycker att det är väldigt roligt, är du intresserad av viltspår finns det en rad kurser att tillgå hos kunniga instruktörer. När du sedan känner att du och din hund är redo att avlägga prov på era kunskaper kontaktar du en viltspårdomare i närheten där du bor eller anmäler dig till något prov som klubben anordndar varje år. Var och när vi anordnar just i år hittar du under aktiviteter.

Angående anmälan till ordinarie viltspårprov:

Anmälan till ordinarie viltspårprov görs till provsekreterare via mail eller telefon senast 3 veckor innan prov. I anmälan skall följande uppgifter anges:

  • Provdatum, ort och klass (AKL eller ÖKL)

  • Hundens registrerade namn och registreringsnummer

  • Hundens födelsedatum, far och mor

  • Ägare/förare (namn och adress)

Anmälningsavgift (200 kronor) skall finnas på klubbens PG-konto senast 3 veckor innan provtillfället. Inbetalningen måste märkas med hundens registrerade namn, provtillfälle och ägarens/förarens namn. Ofullständigt märkta inbetalningar spåras inte. Startavgift (100 kronor) betalas kontant till domare i samband med provet, förutom vid KM – då står SWeiK för denna avgift.

Anmälan till rörligt viltspårprov:

Görs till provsekreterare via mail eller telefon efter det att hundföraren själv bokat en tid hos viltspårdomare. Anmälan måste ske innan provet genomförs, annars registreras inte resultatet. I anmälan skall följande uppgifter anges:

  • Provdatum, ort, domare och klass (AKL eller ÖKL)

  • Hundens registrerade namn och registreringsnummer

  • Hundens födelsedatum, far och mor

  • Ägare/förare (namn och adress)

Anmälningsavgift (200 kronor) skall finnas på klubbens PG-konto senast 3 veckor innan provtillfället. Inbetalningen måste märkas med hundens registrerade namn, provtillfälle och ägarens/förarens namn.
Ofullständigt märkta inbetalningar spåras inte. Startavgift (100 kronor) betalas kontant till domare i samband med provet.