[snip Parser]
Titlar= Avliden, överskriden 5% – Endast för utländska intressenter, (fryst finns sparat).
C.I.B DK UCH SE VCH SE UCH SE JCH
Regnr= S34432/2006
Kon= hane
Fodelsedatum= 2006-04-06
Harlag= korthårig
Bett= ua
Hojd= 65 cm
Hd= A
Ad= ua
e= J SVCH SUCH Woksebs Nimbus
u= SVCH Woksebs Moa
Agare= Elisabeth Beskow
Uppfodare= Pontus Nyström & Helena Johansson, Kåge

bild=
bildtext=Foto 1: Ingela Lindfors.
bild2= 
bildtext2=Foto 2: Anneli Tolfe
Ukl_vatten= 9
Ukl_spar= 10
Okl_vatten= 10
Okl_spar= 10
Ekl_vatten=10
Ekl_spar=10
Ekl_apportruta=10
Faltbetyg_ukl= 5
Faltbetyg_okl= 7
Faltbetyg_ekl=7
Jaktprov_ukl= 2:a pris
Jaktprov_okl=  5x 2:a pris, 1x 1:a pris (odelat)
Jaktprov_ekl=2×1:a pris, 4x 2:a pris
Viltspar_akl= godkänd
Viltspar_okl=3x 1:a pris, 1x 2:a pris
Fullbruksprov=

BIS=
BIR=2
BIM= 1
BIG=3
Cert= 3
CK= 5
Cacib=1
R-cacib=
Lydnasklass1=
Lydnasklass2=
Lydnasklass3=
Lydnasklass_ekl=
Bruksprov_apell=
Bruksprov_lagre=
Bruksprov_hogre=
Bruksprov_elit=
Mh_sbk=
Mh_sweik=
Mh_ovrigt= SVK, dokumenterat skottfast
Ovriga_meriter= Weimaranermästare 2007, Klubbmästare eftersök 2007 Utställning: 2 x excellent & 1 Very good

Kull1= J SV-03 SE UCH SE JCH SE VCH Scuba’s Gold Strike, 8 st
Kull2= SE JCH SE VCH SE UCH Jet Set, 4 st
Kull3= SE JCH SE VCH NORD UCH Teamdiva’s Wilja-Af-Quasi, 8 st
Kull4=
Kull5=

[/snip]

Tags:

Comments are closed