Categories:

I senaste numret av WeimaranerNytt var TryckfelsNisse framme.

På sida 55-56 är det följande som gäller om nya jaktprovsregler.

Släpspår: Provet ska i svårighetsgrad 1 och 2 ske på släpad fågel eller hårvilt. I svårighetsgrad 3 ska provet ske på släpat jaktbart vilt med en vikt av 4-7 kg. För weimaraner bör räv användas.

Apportruta: Minst ett av fyra vilt skall vara rovvilt.

Reglerna finns att läsa i sin helhet här: Jaktprovsregler

Tags:

No responses yet

Lämna ett svar