Categories:

28 augusti arrangeras säsongens första jaktprov i skog i Svansele. Inför det har vi ett förtydligande av regler för vandringspriset ”Årets Skogsfågelhund”

Uppdaterade: 2010-08-20, att gälla från 2010-08-20 och framåt.

Statuter för vandringspriset:

  • VP är öppet endast för hundar vars ägare och förare är medlem i SWeiK.
  • VP tilldelas hund som presterat bästa poäng enligt nedanstående tabell vid ett av SWeiK/Specialklubben arrangerat skogsprov.
  • VP skall vara ständigt vandrande.
  • Vinnande hunds ägare ansvarar för att VP finns tillgängligt vid nästkommande årsmöte.

Poäng:

Jaktprov
Pris Unghundsklass Öppenklass Elitklass
1:a + Hp 60 p 80 p 100 p
1:a 50 p 70 p 90 p
2:a 30 p 50 p 70 p
3:e 20 p 40 p 60 p
Dessutom tillkommer poäng för
– ett championat eller
– en klubbmästartitel
taget under innevarande år
JCH 30 p
UCH 20 p
Klubbmästartitel 50 p

Vid lika poäng skall följande vara utslagsgivande:

  • I första hand högst skogsbetyg
  • I andra hand högst procent av maxpoäng.

Tags:

Comments are closed