Categories:

Har anmälningstiden gått ut för det prov som du vill starta hunden i?  Det kan finnas en chans till start ändå!

Du kan efteranmäla din hund till provet. Om max-antalet startande inte har nåtts får du en plats i provet annars kan du få en plats om någon lämnar återbud.

Observera att efteranmälningar hanteras av provledaren, (inte av jaktprovssekreteraren). För följande prov har anmälningstiden gått ut, se vem som är provledare i tabellen här:

Datum Plats Provledare
2009-07-18 – 19 Borås Elisabeth Beskow
2009-07-25 – 26 Hällefors Monica Engström
2009-08-01 – 02 Kalmar AnnSofie Erixon
2009-08-01 – 02 Sala Joakim Svedin

Saknar du kontaktuppgifter till den provledare du söker – Kontakta web@weimaranerklubben.se

Tags:

Comments are closed