1st Autumn European Weimaraner Cup arrangeras i Italien den 26-28:e oktober 2018.

Uttagningen kommer att ske den 16:e september.

 

Den 26:e oktober börjar Europacupen för weimaraner i Italien där vi ser fram emot att ha ett svenskt lag på plats. Tävlingen avgörs över två dagar där följande moment ingår:

  1. Fältprov med apport (field trial and on shot game test) som kan rendera mellan 0-12 poäng
  2. Vattenapport (deep water retrieval) som kan ge mellan 0-2 poäng
  3. Exteriörbedömning (morphological verfication) som kan ge mellan 0-1,2 poäng

Fältdelen är alltså det som ger absolut störst utslag i bedömningen och reglerna följer FCIs regler för “Autumn Trial” för kontinentala stående fågelhundar, dvs ekipagen provas i ett solosläpp om max 15 min om man inte åker ut innan dess. Hittas ingen fågel kan hunden av domarna kallas tillbaka för ytterligare släpptid. Normal sker avance genom s.k. anpassad avance men även “nordic flush” är tillåten.

Vattenapporten genomförs efter ett kast över djupt vatten, ekipaget startar 10 meter från vattnet.

Exteriörbedömningen görs utifrån 3 parametrar; huvud, allmänt utseende och vinklar. För vart och ett av dessa tre ges ett betyg enligt skalan (och poängen) Poor (0 poäng), Acceptable (2 poäng) och Satisfactory (4 poäng). Detta gör att en hund kan maximalt få 12 poäng. När poängen sedan räknas samman med övriga poäng använder man dock koefficenten 0.10 vilket gör att maxpoängen blir 1,2.

Vi har fått in anmälningar från 6 ekipage för de 4+1 reserv hundar som kan representera Sverige i Italien. Dessa är:

Classic Dreams Mini Espresso  – Förare: Eva-Lena
Southpaw & Ottercreek Ray of Light – Förare: Kadi
Scuba’s Master of the Hounds – Förare: Ted
Scuba’s Number One Hundred – Förare: Nicke
Snaiper’s Thelma – Förare Kadi
Skyttens Nektar Silver – Förare: Fredrik

Uttagningen av de 4+1 kommer att ske den 16:e september i Allingsås. Uttagningen kommer att göras av Patrik Sjöström som är en av Vorstehklubbens domare med stor internationell erfarenhet. Patrik kommer även att åka med till Italien och ingå i den domarstab som dömer Europacupen i år. Som några av er kommer ihåg så dömde Patrik även vårt KM för något år sedan.

Uttagningen kommer att fokusera enbart på fältprovsmomenten då detta är det som är det verkligt utslagsgivande poängmässigt. Patrik kommer att titta på ekipagen i max 15 minuter enligt de bedömningskriterier som man använder vi de internationella fältproven in Europa.

Vi återkommer med mer information efter uttagningen och önskar alla deltagare lycka till!

Tags:

Comments are closed