Categories:

Information från styrelsen

Styrelsen har övertagit avelsrådets arbetsuppgifter. Nytt avelsråd kommer att utses efter uppfödarmötet och årsmötet. Styrelsens kontaktperson i avelsfrågor är Mia Källberg.

Två av avelsrådets ledamöter, Anci Niklasson och Elisabeth Beskow, har valt att avgå från Avelsrådet.

.

Weimaranerklubbens sponsorer stödjer vår verksamhet – Uppmärksamma dem!

Guld

Carl Lamm

It-företaget Carl Lamm är verksamt inom dokument- och informationshantering och har en egen rikstäckande organisation på 26 strategiska orter i Sverige som erbjuder lösningar för kundernas it-miljöer.

Silver

Snappy

Snappy är en komplett dataleverantör för ert företags alla behov
Brons Helsingborgs Djursjukhus Lockfågelns Kennel Naturbokhandeln
Svenska Jägareförbundet Hedeby Zoo

Tags:

Comments are closed