Det är nog många som inte tänker på hur mycket arbete som andra medlemmar lägger ned för att Weimaranerklubbens verksamhet ska funka.

Men vi har verkligen många tappra kompisar bland oss i SWeiK, som lägger ned en massa timmar för att hålla klubben igång. Och vi måste undvika att enskilda personer får en alltför tung arbetsbelastning.

 

Hantering av betalningar och information om betalningar är väldigt centrala saker i SWeiK. Många funktionärer måste ha aktuell och korrekt information i olika sammanhang. Betalningar är också något som har orsakat väldigt mycket krångel, en mängd inbetalningar saknar t.ex. information om vad de avser. 

Arbetet med betalningar får inte vara krångligt och stressigt och det är såklart oerhört viktigt att allt blir rätt. Så nu ändrar vi på rutinen i syfte att förenkla, förbättra kvaliteten och minska  arbetsbördan.  Alla kan hjälpas åt.

Vi har öppnat en webb-shop

Webb-shoppen är ett verktyg för att förenkla administrationen och vi önskar nu att alla hjälps åt med att hantera verktyget för att resultatet ska bli så bra som möjligt.

Det kan bli jättebra!

Med nya rutiner kan det nog dyka upp en och annan fråga, kanske rent av något problem. Hör av dig direkt i så fall!  Skicka ett meddelande till web@weimaranerklubben.se så ser vi tillsammans till att det blir bra.

Hoppas att du vill vara med och göra detta framgångsrikt! Blir det enklare hantering för klubbens funktionärer ökar chansen att de vill fortsätta med sina fina insatser i SWeiK.

Välkommen in i butiken!  Gå gärna till SWeiKs webb-shop nu och betala årets medlemsavgift.

PS.  Välj helst att betala med Swish – Bankgirot har en gammaldags besvärlig redovisning som är tidskrävande och orsakar mycket merarbete.

Tags:

Comments are closed