Categories:

SWeiK har i år nöjet att samarbeta med Claes Hemberg, välkänd mentalbeskrivare med många års erfarenhet av jakthundar.

Mentalbeskrivningen ger en objektiv bild av hundens mentalitet och ger dig värdefull information om din hunds mentala egenskaper och därmed underlag för hur du bäst kan lägga upp träning och lösa vardagliga situationer. Dessutom är mentalbeskrivningen viktig för uppfödare vid avelsplanering och utvärdering.

SWeiK önskar att så många individer som möjligt ska mentalbeskrivas för att fortlöpande kunna utvärdera rasens status och utveckling.

Ta tillfället i akt till en inspirerande och lärorik dag!

Varje tillfälle tas maximalt 8 hundar emot. Först till kvarn!

  • – Fredag 6/5
  • – Lördag 7/5
  • – Fredag 20/5
  • – Lördag 21/5

Plats: Trollhättan. Pris: 350 kr/hund, betalas till Claes på plats.

Info och anmälan: Martina Levin, Avelsrådet SWeiK. martinalevin@live.se 0731-59 23 55, 040-44 02 92.

Presentation av Claes Hemberg, Trollhättan

Hundar har varit ett naturligt inslag i min tillvaro sedan barnsben. Det har i huvudsak varit jakthundar av olika raser och användningsområde men även schäfer har ingått i flocken, då som tjänstehundar inom polisen.

Intresset för mentalitet hos hund började i slutet av 60-talet vid Hundskolan i Sollefteå. Därefter har utbildning och praktiskt arbete inom området skett i min yrkesroll som hundförare, instruktör, hundtjänstbefäl och senast som utbildningsledare för hundförarpolisen i Västra Götaland.

Sedan ett år tillbaka ingår jag i Svenska Kennelklubbens Kommité för hundars mentalitet, (KHM), vilken bl a har till uppgift att tillsammans med forskare och erfarna hundmänniskor utarbeta en ny mentaltest, Beteende och Personlighetstest Hund, (BHP).

Idag består hundflocken av två strävhåriga vorsteh och en strävhårig tax.

Jag genomför inofficiell mentalbeskrivning åt hundägare som önskar få sina hundars mentala egenskaper belysta, till gagn för avel, dressyrmetod och social tillvaro.


Weimaranerklubbens sponsorer stödjer vår verksamhet – Uppmärksamma dem!

Guld-sponsor:

Ricoh erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster inom kontor, dokumenthantering och IT. Drivkraften är att alltid leverera marknadens mest effektiva, säkra och miljöanpassade lösningar, för just ditt företags behov. Lösningar som bidrar till att utveckla din verksamhet och affärsidé.

Brons-sponsorer:

Tags:

Comments are closed