Samtliga medlemmar är sedan den 16 mars 2021 till Svenska Weimaranerklubbens årsmöte den 16-18 april 2021. Här följer förtydligad information om hur mötet genomförs samt hur medlem inom SWeiK går tillväga för att delta.

Mötet genomförs på distans som ” digitalt förenklat årsmöte” och pågår under tre dagar. Du deltar genom att någon gång under mötestiden avge dina röster. Du kan läsa mer om mötesformen på SKK.se och i de länkade dokumenten instruktion för mötesdeltagare” samt arbetsordning” för mötet.

Deltagande vid mötet är endast möjlig för medlemmar som haft ett gällande medlemskap den 31 mars och har korrekt mejladress registrerad hos klubben. Om du vill registrera eller ändra din mejladress hos klubben görs detta via extern länk under ”Bli medlem” här på hemsidan.

Samtliga medlemmar som uppfyller ovan kriterier kommer före mötets öppnande att få en inbjudan att delta skickad till sin e-postadress. Läs mer om hur du deltar via denna länk:  ”instruktion för mötesdeltagare”

Rambudget

Till den här informationen bifogas styrelsens förslag till rambudget för kommande verksamhetsår. Denna finns länkad längst ned i detta inlägg. Om du önskar ändring av rambudgeten ska du ta kontakt med klubbens revisorer Lars Kilborn och Annelie Törnqvist, som har behörighet att lämna ett alternativt förslag. Du når revisorerna via lars.kilborn@telia.com samt anni.tornqvist@gmail.com

Val

Valbar till förtroendepost är endast den som nominerats senast fem dagar till mötet. Nominering av personer sker till valberedningen och ska innehålla:

  • Namn på den nominerade
  • Den post som nomineringen avser
  • Kontaktuppgifter till den nominerade

Person kan endast nomineras till en post av följande:

  1. Ordförande
  2. Styrelseledamot
  3. Suppleant
  4. Revisor
  5. Revisorssuppleant
  6. Valberedningens sammankallande
  7. Ledamot i valberedningen

Valberedningen kontrollerar om den nominerade är tillfrågad och medlem i klubben samt, om den nominerade har nominerats till fler än en post, vilken post den nominerade önskar kandidera till.

Nomineringar skickas till Torbjörn Månsson eller Elisabeth Beskow via torbjoern.maansson@gmail.com samt beskow@telia.com. Valberedningen överlämnar ett ”traditionellt” förslag samt en lista över andra nominerade personer. Samtliga dessa är valbara vid årsmötet. I den bifogade arbetsordningen kan du läsa mer om hur valen fungerar.

Vänliga hälsningar

Styrelsen

 

Dokument:

Rambudget
Instruktion för mötesdeltagande
Arbetsordning

Tags:

Comments are closed