Categories:

Svenska Weimaranerklubbens styrelse 2012 består av:

 Ordförande  Rolf Ryberg  Nyval 1 år
 Ordinarie ledamot  Sigrid Agenäs  Nyval 2 år
 Ordinarie ledamot  Anders Sundvall   Nyval 2 år
 Ordinarie ledamot  Anna Norlén  Nyval 2 år
 1:a suppleant  Anders Robertsson  Nyval 1 år
 2:a suppleant  Tobias Andersson  Nyval 1 år
jämte följande styrelsemedlemar med kvarstående mandatperiod:
Ordinarie ledamot Jenny Vinsa  1 år
Ordinarie ledamot Stig Ericsson  1 år
Ordinarie ledamot Ted Karlsson  1 år

.

Tags:

Comments are closed