Kombihelg 10-11 november för SKFs raser

Kombihelg 10-11 november, Ervalla Örebro, för SKFs raser:
Fältträning lördag och särskilt prov söndag.

För mer info se www.roselin.se

FacebookFacebook