Manusstopp – WeimaranerNytt

Manusstopp för nästa nummer av WeimaranerNytt är på söndag den 15 maj.  Vi tar tacksamt emot material och bilder.

Mvh Redaktörskorna

FacebookFacebook