Det kan hända att antal anmälda till ett prov är större än antalet startplatser. För att så många som möjligt ska få starta försöker vi då ordna med extra domare, t.ex. som vid skogsprovet i Handskberget.

När provmarken inte räcker till för fler än ursprungligt antal kan vi få många fler anmälningar än möjliga startplatser, t.ex. som vid provet i Älvdalen. Då blir det utlottning av startplatser.

 

Alla som har anmält och betalat i tid deltar i lotteriet. När alla startplatser har tilldelas skapas en reservlista. Därefter fylls reservlistan på i den turordning som efteranmälningar har gjorts.

Självfallet läggs stor vikt vid en rättvis hantering, lotteriet genomförs t.ex. alltid av någon som inte själv är anmäld till start och som inte heller har någon närstående som är anmäld till start.

Så många som möjligt ska få komma ut på prov. När en provplats är så populär att inte alla får möjlighet att starta försöker vi därför utöka dess antal startplatser nästa säsong, tyvärr går det inte att möta efterfrågan fortare än så ibland.

Reservlista / Återbetalning

Det är roligt att många vill starta på prov men tråkigt när det inte finns plats för alla.

Den som har otur vid lottning och hamnar på reservlista kan välja att stryka sig och få återbetalning.

Har man betalat med Swish ska man bara meddela att man stryker sig så får man återbetalt direkt.

Har man betalat med bankgiro måste man även meddela namn på bank samt det  clearingnummer/kontonummer som pengarna ska skickas till.

Meddela strykning till shop@weimaranerklubben.se

Tags:

Comments are closed