Categories:

NYA REGLER FÖR SVENSKT VILTSPÅRPROVSCHAMPIONAT

Vid sitt möte den 16 februari 2010 beslutade SKK Jakthundskommitté i §19 att

” bestämmelsen om att en i championatet ingående merit ska vara erövrad på Ordinarie prov ändras från och med 2010-07-01 till att krav på i championatet ingående meriter kräver tre 1:a pris i öppenklass, oavsett om dessa är erövrade på Ordinarie eller Rörligt prov.”

Detta innebär att regeltexten för Svenskt Viltspårprovsschampionat (SE VCh) från den 1 juli 2010 kommer att lyda:

Svenskt viltspårprovschampionat, SE VCh
Tre 1:a pris i öppen klass, utdelade av minst två domare, på viltspårprov efter 1992-01-01 i Sverige.

Intyg om godkänd testikelstatus.

För hund som före 2010-07-01 innehar minst tre 1:a pris i öppenklass på rörligt viltspårsprov men saknar 1:a pris på ordinarie viltspårsprov krävs ytterligare ett 1:a pris i öppenklass efter 2010-07-01 oavsett provform.

En av de i championatet ingående meriterna ska alltid ha erövrats efter det att championatstiteln införts för rasen.

Reglerna för Svenskt Viltspårprovsschampionat gäller samtliga de raser som anges i Utställnings- och championatsbestämmelserna.

Championat kan aldrig utfärdas retroaktivt, därav övergångsregeln i fet text ovan.

Med vänlig hälsning

Kjell Svensson
Tävlings- och utbildningschef
Svenska Kennelklubben

Tags:

Comments are closed