Det har framkommit att weimaraner kan vara drabbad av bland annat en ärftlig ögonsjukdom, katarakt. För att kunna diagnosticera sjukdomen måste man undersöka hunden hos veterinär med speciell kompetens, man gör en så kallad ögonlysning. För att få kännedom om denna sjukdom förekommer i Sverige och i så fall hur, har Avelskommittén äskat pengar från styrelsen. Mer läsning om sjukdomen finns bland annat på Svenska Kennelklubbens sida:

Katarakt (grå starr) | Svenska Kennelklubben (skk.se)

Svenska Weimaranerklubbens styrelse beslutade att öronmärka 10 000 kronor till ett bidrag för ögonlysning för vår svenska population. Medlem som ögonlyst sin weimaraner kan få 300 kronor tillbaka som TACK. Detta gäller weimaraner som är ögonlysta under 2022 och redovisning sker till klubben. Först till kvarn gäller, när pengarna är slut – så är de slut.

Rent praktiskt innebär detta att var och en medlem som ögonlyst sin weimaraner sänder kvittokopia från veterinären, där det framgår att hunden är ögonlyst och sänder denna till styrelsens och kassörens mail: styrelsen@weimaranerklubben.se och  info@ansoconsulting.se.

I mailet ska följande framgå: namn och bankkontouppgifter på medlemmen och hundens namn. Medlemmen får sedan 300 kronor per hund. Det är kvittots ankomstdatum som gäller, när det kommit klubben tillhanda.

Vi hoppas därefter att rasklubben ska kunna få ett underlag för hur ögonstatus ser ut hos svensk weimaraner. Alla ögonlysningsresultat är offentliga och finns på SKK:s Hunddata.

// SWeiKs Avelskommitté

Tags:

Comments are closed