Det nya jaktåret är snart här och med det drar provsäsongen igång. Är du och din hund förberedda? 

Här kommer översiktlig information om prov i eftersöksgrenarna, speciellt till dig som inte har varit med i svängen förr.

Foto: Per-Anders Björkman, Weimaranerlägret 2018

Bakgrund

Först och främst – Proven som anordnas av Weimaranerklubben är inte tävlingar, (med ett enda undantag vilket är klubbmästerskapet). Det delas visserligen ut pris till hundarna men de är kvalitetsbedömningar, vid ett och samma prov kan flera hundar få 1:a-pris.

Ändamålet med proven är egentligen att utvärdera hundar för att finna lämpliga individer för avel, som kan bidra till att hålla rasen frisk, sund och lämplig för det arbete som ska utföras. Men proven är också mycket trevliga aktiviteter som är stimulerande för både förare och hundar.

Här följer en övergripande beskrivning av proven. Innan du kommer till start på prov måste du också ha läst de detaljerade provreglerna, som du kan hämta här.

Eftersöksgrenarna

Hunden ska behärska eftersök. Om ett djur är skadat och har gått undan från skadeplatsen är det angeläget att spåra upp det så effektivt som möjligt, det är viktigt både vid skador i trafik och i jakt. Och så ska ju hunden såklart kunna apportera, både på land och från vatten.

Eftersöksgrenarna består av vattenarbete och spårarbete.

Klasser

Hundarna prövas i tre olika svårighetsgrader beroende på ålder och tidigare meriter:

  • Unghundsklass, UKL: Klassen är öppen för hundar som är mellan 9 och 24 månader gamla.
  • Öppenklass, ÖKL: För hundar som är minst 15 månader och som inte har fått fler än ett 1:a-pris vid jaktprov i ÖKL.
  • Elitklass, EKL: För hundar som har fått två 1:a-pris vid jaktprov i ÖKL. 

Vattenarbete

  • UKL: Hunden ska sitta c:a 1 meter från föraren och se när en fågel kastas ut på öppet vatten. Skott avlossas inte. Hunden ska vara lugn i kast och apportera på kommando.
  • ÖKL: En fågel kastas ut, så att hunden ser kastet, 40-60 meter från startplatsen och skott avlossas. Hunden ska sitta c:a 1 meter från föraren och vara lugn i skott och kast.
  • EKL: En fågel läggs ut, osynligt för hunden, 40-60 meter från startplatsen. Skott avlossas ej. Föraren får veta var fågeln finns och ska dirigera hunden dit. När hunden är på väg tillbaks till startplatsen med fågeln avlossas ett skott och en fågel kastas, synlig för hunden. Den första fågeln ska avlämnas innan den andra fågeln apporteras.

Spårarbete

  • UKL: En fågel eller hårvilt släpas 100 meter utan att hunden ser det, startplatsen är markerad. Hunden ska spåra upp och apportera viltet samt avlämna det vid startplatsen. Föraren får följa hunden i lina hela spåret.
  • ÖKL: Fågel eller hårvilt släpas 200 meter, startplatsen är markerad. Föraren får följa hunden i lina högst 5 meter längs spåret. Hunden ska spåra upp och apportera viltet samt avlämna det till föraren.
  • EKL: Ett jaktbart vilt med en vikt av 3,5-7 kg släpas 300 meter. Spårets startplats är inte markerad, den ligger inom en ruta som är 10×10 meter. Hunden får vara i lina inom startrutan och ska spåra och apportera viltet.

Apporteringsruta

I elitklass ingår även momentet apporteringsruta. Hunden ska söka av ett terrängparti om c:a 50×50 meter och finna 4 apportvilt av varierande art. Hundens sökförmåga, apportering, samarbete och dirigerbarhet bedöms i apportrutan.

Bedömning

Domaren bedömer hundens egenskaper under provet vilka vägs samman till ett betyg i varje moment. Betyg sätts med 0 (Noll=Ej godkänt) eller 4-10 (=Godkänt).

Hunden måste ha fått godkänt vid prov i eftersöksgrenarna för att sedan få möjlighet att starta vid jaktprov på fält, fjäll eller i skog som anordnas senare, under hösten.

Välkommen till prov!

Svenska Weimaranerklubben, SWeiK, är en rasklubb som ingår i SKF, Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar. Alla prov som anordnas av SWeiK är öppna för medlemmar i de övriga rasklubbarna inom SKF. De övriga rasklubbarnas prov är såklart också öppna för medlemmar i SWeiK.

Prov 2018

Alla rasklubbars ordinarie prov är samlade i ett kalendarium som du kan hämta här.

För att få starta på höstens jaktprov måste hunden ha fått godkänt vid prov i eftersöksgrenarna. Om det inte lyckas på något av de ordinarie proven har man möjlighet att anordna särskilda prov. Här finns anvisningar. Den som anordnar särskilt prov ska annonsera det på SKFs hemsida, kolla där om du är intresserad av att deltaga.

Om du undrar över något är du alltid välkommen att komma med dina frågor till provets domare och provledare. Det är god stämning på proven och vi hjälper varandra så du kan känna dig säker på att bli välkomnad. Om du har frågor före provet får du gärna skicka dem till jaktprovsekreteraren.

Anmälan

Anmälan till sweik-prov ska göras senast fredag 4 veckor före provdagen via vår sweik-shop.
För anmälan till andra rasklubbars prov, se info i kalendariet.

Och kom ihåg – Innan du kommer till prov ska du ha läst provreglerna, som du kan hämta här.

Rapportera gärna eventuella tryckfel på sidan till web@weimaranerklubben.se

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tags:

Comments are closed