Foto: J Paulsson

Här hittar du information om rasen så som till exempel rasstandard. Ett mer djupgående försök att beskriva rasen hittar du under ”Om weimaranern”.

Här finns också sådant som rör avel och om det avelsarbete som pågår i klubben med bland annat avelsrådets sidor, valphänvisning, riktlinjer för valphänvisning, uppfödarlista och de avelslistor som klubben satt upp.