Categories:

Hur ska man tänka och agera i sitt avelsarbete med kända sjukdomar?

Avelsrådet i SWeiK arbetar efter de riktlinjer som SKKs avelssektretariat rekommenderar.

Här finner ni rekommendationerna och självklart ser vi alltid till att följa SKKs grundregler som innebär att man inte avlar på sjuka individer. Kom ihåg att du som hanhundsägare enligt grundreglerna även har informationsplikt avseende sjukdomar till tikägaren!

Tags:

Comments are closed