Om du inte redan har gjort det så ska du skaffa ett statligt jaktkort nu, för att få delta i höstens jaktprov.

Alla som är ute på jakt ska ha med sig statligt jaktkort. Även hundförare på jaktprov som inte själv bär vapen är enligt lagen ute på jakt och ska alltså bära jaktkort. (Avser prov där fågel får fällas).  Ladda ner jaktkortet till telefonen så har du det alltid med dig.

 

Betala statligt jaktkort

Klicka här så kommer du till Naturvårdsverket där det finns information om hur man betalar. Kortet är giltigt under jaktåret, 1 juli till 30 juni och kostar 300 kr.

Om klubbens fjällprov

Hundklubbarnas prov på statens mark baseras på avtal mellan Länsstyrelsen och respektive hundklubb. Klubben utfäster sig;

• Prov/träningen ska bedrivas i överensstämmelse med gällande lagar och övriga bestämmelser rörande jakt.
• Se till att provdeltagarna informeras om länsstyrelsens regler, påföljder samt jaktlagstiftning.
• Som provledare är ni skyldig att kontrollera och se till att deltagarna har alla nödvändiga handlingar.

Den senare punkten inkluderar kontroll av statligt jaktkort. Om hundklubben inte följer avtalet riskerar vi att inte få fortsätta provverksamheten. Det är således inte myndighetsutövning från vår sida när vi kontrollerar jaktkort det är nödvändigt för att uppfylla villkoren i avtalet med Länsstyrelsen.

Alla är välkomna men i inbjudan till provet framgår vilka krav som ställs för deltagande. Det måste alla respektera. Hälsar Rolf Grönstedt [SVK]. (SWeiK anordnar fjällprov enligt  avtal som SVK har slutit med Länsstyrelsen).

 

Tags:

Comments are closed