SKF Tidning Nr 2, 2017

Svenska Weimaranerklubben är en av rasklubbarna som ingår i Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar – SKF.

I tidningen hittar du reportage från flera olika rasklubbar.

Länk till SKF, där tidningen finns

FacebookFacebook