Categories:

FCI har beslutat att införa ett nytt internationellt championat (C.I.E) och i samband därmed kommer SKK att införa de förkortningar som FCI använder för sina championattitlar (beteckningar på vissa titlar ändras).

C.I.B (International Beauty Champion)

Tilldelas hund som ej är av arbetande ras och som erhållit fyra (4) CACIB utdelade i minst tre (3) länder av minst tre (3) domare. Minst ett år och en dag ska ha förflutit mellan första och sista CACIB.

För hund av arbetande ras krävs två (2) CACIB utdelade i två (2) länder av två (2) domare plus arbetsmerit i enlighet med tidigare regelverk (se SKKs Utställnings- och championatbestämmelser).

Alla dispenser från regelverket som SKK tidigare erhållit efter särskild ansökan till FCI har upphört med anledning av det nya championat (C.I.E) som införts.

I övrigt är kraven desamma som för tidigare INTUCH.

SKK har tillskrivit FCI och avvaktar besked gällande exempelvis om svenska bruksprovsmeriter fortfarande jämställs med IPO.

C.I.E (International Show Champion)

Fr o m 2009-01-01
Nytt championat som tilldelas hund av arbetande ras som erhållit fyra (4) CACIB utdelade i minst tre (3) länder av minst tre (3) domare, men inte har arbetsmerit för att kunna ansöka om C.I.B enligt ovan. Minst ett år och en dag ska ha förflutit mellan första och sista CACIB.

Från denna regel har de nordiska kennelklubbarna (gäller ej DKK) tillsvidare beslutat att undanta samtliga jakthundraser som har Sverige, Norge eller Finland som ursprungsland.

SKK har tillskrivit FCI och avvaktar besked gällande exempelvis retroaktivitet.

C.I.T (International Working Champion)

Tilldelas hund som erhållit två (2) CACIT utdelade i två (2) länder av två (2) domare plus lägst 2:a pris i kvalitetsbedömning på internationell utställning vid lägst 15 månaders ålder i jakt-/bruksklass eller öppen klass. Kraven är oförändrade i förhållande till t ex tidigare INTBCH och INTJCH.

Till Utställnings- och championatbestämmelserna (SKK)

Tags:

Comments are closed