Med anledning av Folkhälsomyndighetens beslut om skärpta restriktioner för att minska spridningen av covid-19 som börjar gälla den 23 december 2021, så ställs all
utställnings-, prov-, tävlings- och beskrivningsverksamhet inomhus som samlar fler än 20 deltagare in. Detta då de nya föreskrifterna har krav på att deltagarna ska ha en
anvisad sittplats under hela arrangemanget. Arrangemang med färre än 20 deltagare inomhus kan fortfarande genomföras men de smittskyddsåtgärder som Folkhälsomyndigheten anvisar ska följas.

Mer information: Flera nya åtgärder vidtas den 23 december när smittspridningen väntas öka — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Tags:

Comments are closed