Det här är en tillfällig sida som används för att provköra en ny version av Svenska Weimaranerklubbens hemsida under pågående uppgradering.

Arbete pågår

En uppgradering av tekniken är nu nödvändig för att hemsidan ska fortsätta att vara tillgänlig framöver.

När detta test är genomfört kommer den nya versionen att installeras på klubbens vanliga adress. Då kommer vissa sidor att vara annorlunda än tidigare p g a att vissa verktyg som har använts för att utforma den nuvarande hemsidan inte längre är tillgängliga.

Ignorera tills vidare design och layout på denna sida. För närvarande är det bara den bakomliggande tekniken som testas. Samt, förstås, att ingen information från de tidigare sidorna går förlorad.

Vi hoppas att de förändringar som görs inte kommer att vara till besvär. Vissa nya funktioner kanske rent av blir uppskattade. 😀

Trevlig sommar!