Att anordna träning & prov under hundförbudstiden 1 mars – 20 augusti
Alla får ta sitt ansvar för att vi fortsatt ska kunna bedriva löshundsjakt och träning med våra hundar på det sätt vi gör i Sverige idag!

Svenska Weimaranerklubben har genom SKF fått tillstånd av Svenska Kennelklubben att genomföra tränings- och provverksamhet (i eftersöksgrenarna) under hundförbudstiden 1 mars – 20 augusti. Detta tillstånd baseras på beslut från respektive Länsstyrelse i hela landet och kräver att alla aktiviteter anmäls i förväg för att omfattas av dispensen.  För att du enkelt ska kunna ansöka om dispens för dina kommande aktiviteter läs: Träning under löshundförbudstid

Tags:

Comments are closed