Nu har vi flyttat medlemsregistret till SKK och ordnat med adminstrationen hos SKKs medlemsservice.

Medlemskort och inbetalningsavier trycks och är på väg brevledes till alla som var medlemmar 2019 och 2018.

På vår hemsida är ”Bli medlem-sidan” uppdaterad med länkar för dig som inte var medlem de senaste åren.

Där finns även länk för att kunna administrera medlemskapet, exempelvis göra adressändringar, ändra emailadress, telefonnr, etc.

Vår webshop är nu öppen för exempelvis anmälningar till vårprovet.

Tags:

Comments are closed