Categories:

En uppgradering av programvaran är nu nödvändig för att hemsidan ska fortsätta att vara tillgänlig framöver.

När testet, på www.SWeiK.se, är genomfört kommer den nya versionen att installeras på klubbens vanliga adress. Då kommer vissa sidor att vara annorlunda än tidigare p g a att vissa verktyg som har använts för att utforma den nuvarande hemsidan inte längre är tillgängliga.

Design och layout på www.SWeiK.se är inte nödvändigtvis den slutgiltiga men kolla gärna och tyck till. Rapportera gärna om du upptäcker att något är fel. För närvarande är det bara den bakomliggande tekniken som testas. Och, förstås, kontroll av att ingen information från de tidigare sidorna går förlorad.

Med förhoppning om att de förändringar som görs inte kommer att vara besvärande.

Hör av dig till web@weimaranerklubben.se med dina synpunkter!

Tags:

Comments are closed