Statuter

Vandringspris instiftat av Specialklubb för kontinentala fågelhundar- SKF.

Alla rasklubbar inom SKF har rätt att varje år senast den 31 december nominera max 3 personer/klubb. Urvalet till detta bör ske genom att medlemmar uppmanas att skicka in förslag till rasklubbarnas styrelser. Man får nominera personer som inte tillhör den egna rasklubben om man så önskar, dock måste personen vara medlem i någon av de SKF-anslutna klubbarna eller direktmedlem i SKF. För varje nominering skall en motivering till denna medfölja.

Av de nomineringar som kommit in utses sedan av SKF en ”Årets eldsjäl” och priset (som är ständigt vandrande) delas ut i samband med SKFs årsmöte.

SKF vill med detta pris uppmärksamma personer som genom sitt ideella arbete betyder mycket för verksamheten.

Kriterier

”En eldsjäl är en person som genom ideellt arbete och engagemang brinner för verksamheten ute i rasklubbarna och med entusiasm tar sig an olika uppgifter för att verksamheten skall rulla på och som ser det som en självklarhet att samarbeta med andra och ständigt har medlemmarnas och hundarnas bästa i fokus.”