Detta vandringspris är instiftat 2015 av Lisbeth och Stig Ericsson, Jerikogårdens kennel.
Priset är en reproduktion av My Hansson.

2014
Jerikogårdens Ripa

2015
40 poäng
Jerikogårdens Time for a Change

2016
50 poäng
Jerikogårdens Time for a Star

2017
30 poäng
Grey Shaheen Mercury 

Statuter för vandringspriset ”Årets Fjällripa”

Gäller Weimaraner (kort- och långhårig)

Ägare och förare ska vara medlem i SWeiK.

Endast ett resultat räknas och ska ha tilldelats på klubbens ordinarie prov, om inte Sweik haft något ordinarie prov så får andra fjällprov i SKFs regi räknas.

Priset är ständigt vandrande. Hundens ägare ska ansvara för att vandringspriset finns tillgängligt vid nästkommande årsmöte.

Vinnande ekipage ska se till att ett fotografi på hunden, samt uppgifter om denna finns med i medföljande album.

Vid lika poäng ska fjällbetyg och högsta klass gälla som nr ett.

Poängberäkning

Pris UKL ÖKL EKL
1:a med HP 50 60 70
1:a 40 50 60
2:a 20 30 40
3:e 10 20 30